Παρακολούθηση
Katsigiannopoulos Dimitrios
Katsigiannopoulos Dimitrios
Materials Science Engineer, Polymer Science Engineer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enscbp.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-covalent functionalization of carbon nanotubes with polymers
P Bilalis, D Katsigiannopoulos, A Avgeropoulos, G Sakellariou
Rsc Advances 4 (6), 2911-2934, 2014
3142014
Organic electrochemical transistors based on PEDOT with different anionic polyelectrolyte dopants
S Inal, J Rivnay, AI Hofmann, I Uguz, M Mumtaz, D Katsigiannopoulos, ...
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 54 (2), 147-151, 2016
802016
An alternative anionic polyelectrolyte for aqueous PEDOT dispersions: toward printable transparent electrodes
AI Hofmann, WTT Smaal, M Mumtaz, D Katsigiannopoulos, C Brochon, ...
Angewandte Chemie 127 (29), 8626-8630, 2015
612015
How to choose polyelectrolytes for aqueous dispersions of conducting PEDOT complexes
AI Hofmann, D Katsigiannopoulos, M Mumtaz, I Petsagkourakis, ...
Macromolecules 50 (5), 1959-1969, 2017
472017
Carbon nanotubes/chitin nanowhiskers aerogel achieved by quaternization‐induced gelation
I Garcia, I Azcune, P Casuso, PM Carrasco, HJ Grande, G Cabañero, ...
Journal of Applied Polymer Science 132 (37), 2015
192015
Synthesis and molecular characterization of polythiophene and polystyrene copolymers: Simultaneous preparation of diblock and miktoarm copolymers
E Grana, D Katsigiannopoulos, AE Karantzalis, M Baikousi, ...
European polymer journal 49 (5), 1089-1097, 2013
182013
Nanohybrids based on polymeric ionic liquid prepared from functionalized MWCNTs by modification of anionically synthesized poly (4‐vinylpyridine)
D Katsigiannopoulos, E Grana, A Avgeropoulos, PM Carrasco, I Garcia, ...
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 50 (6), 1181-1186, 2012
142012
Nanocomposites based on nanostructured PI-b-PMMA copolymer and selectively placed PMMA-modified magnetic nanoparticles: Morphological and magnetic characterization
I Barandiaran, E Grana, D Katsigiannopoulos, A Avgeropoulos, ...
European Polymer Journal 75, 514-524, 2016
112016
A well-defined polyelectrolyte and its copolymers by reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization: synthesis and applications
M Mumtaz, K Aissou, D Katsigiannopoulos, C Brochon, E Cloutet, ...
RSC advances 5 (119), 98559-98565, 2015
102015
Synthesis and molecular characterization of polythiophene block co-, ter-polymers and four-arm star homopolymer
E Grana, D Katsigiannopoulos, A Avgeropoulos, V Goulas
International Journal of Polymer Analysis and Characterization 13 (2), 108-118, 2008
82008
PI-b-PMMA diblock copolymers: nanostructure development in thin films and nanostructuring of thermosetting epoxy systems
I Barandiaran, D Katsigiannopoulos, E Grana, A Avgeropoulos, A Eceiza, ...
Colloid and Polymer Science 291, 2173-2180, 2013
32013
Structure/Properties Relationship of Anionically Synthesized Diblock Copolymers “Grafted to” Chemically Modified Graphene
D Katsigiannopoulos, E Grana, K Tsitoni, I Moutsios, GM Manesi, ...
Polymers 13 (14), 2308, 2021
22021
Structural, optical, and conductive properties of a poly (styrene)‐b‐poly (thiophene) copolymer doped with fullerenes under different conditions
N Politakos, E Grana, I Zalakain, D Katsigiannopoulos, A Eceiza, ...
Journal of Applied Polymer Science 131 (7), 2014
22014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13