Παρακολούθηση
Constantinos Koutsojannis
Constantinos Koutsojannis
Professor of Medical Physics, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A randomised comparison of AMBI, TGN and PFN for treatment of unstable trochanteric fractures
S Papasimos, CM Koutsojannis, A Panagopoulos, P Megas, E Lambiris
Archives of orthopaedic and trauma surgery 125 (7), 462-468, 2005
2392005
Kounis syndrome secondary to allergic reaction following shellfish ingestion.
GM Zavras, PJ Papadaki, CE Kokkinis, K Kalokairinov, SN Kouni, ...
International journal of clinical practice 57 (7), 622-624, 2003
872003
Use of technological equipment in critical care units: nurses’ perceptions in Greece
P Kiekkas, M Karga, M Poulopoulou, I Karpouhtsi, V Papadoulas, ...
Journal of clinical nursing 15 (2), 178-187, 2006
812006
Snake venom poisoning in Greece. Experiences with 147 cases
CY Frangides, V Koulouras, SN Kouni, GV Tzortzatos, A Nikolaou, ...
European journal of internal medicine 17 (1), 24-27, 2006
662006
Abnormalities of the auditory brainstem response in vitiligo
GC Nikiforidis, DG Tsambaos, DS Karamitsos, CC Koutsojannis, ...
Scandinavian Audiology 22 (2), 97-100, 1993
591993
Cefuroxime-induced coronary artery spasm manifesting as Kounis syndrome
A Mazarakis, CM Koutsojannis, NG Kounis, D Alexopoulos
Acta cardiologica 60 (3), 341-345, 2005
552005
Nickel allergy, Kounis syndrome and intracardiac metal devices
GC Almpanis, GG Tsigkas, C Koutsojannis, A Mazarakis, GN Kounis, ...
International journal of cardiology 145 (2), 364-365, 2010
422010
Large hydatic cyst of the left ventricle associated with syncopal attacks
C Niarchos, GN Kounis, CR Frangides, CM Koutsojannis, M Batsolaki, ...
International journal of cardiology 118 (1), e24-e26, 2007
382007
Using a hybrid AI approach for exercise difficulty level adaptation
C Koutsojannis, G Beligiannis, I Hatzilygeroudis, C Papavlasopoulos, ...
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2007
372007
Myocardial infarction after aspirin treatment, and Kounis syndrome
NG Kounis, SN Kouni, CM Koutsojannis
Journal of the Royal Society of Medicine 98 (6), 296-296, 2005
362005
Knowledge-Based Adaptive Assessment in a Web-Based Intelligent
I Hatzilygeroudis, C Koutsojannis, C Papavlasopoulos, J Prentzas
Educational System, Proceedings of the Sixth IEEE International Conference …, 2006
34*2006
Penicillin allergy in cancer patients manifesting as Kounis syndrome.
GD Soufras, PV Ginopoulos, PJ Papadaki, GM Zavras, ...
Heart & Vessels 20 (4), 2005
332005
Hypersersensitivity and Kounis syndrome due to a viper bite
C Frangides, S Kouni, C Niarchos, C Koutsojannis
European Journal of Internal Medicine 17 (3), 215-216, 2006
312006
A Web-based ITS controlled by a hybrid expert system
J Prentzas, I Hatzilygeroudis, C Koutsojannis
Proceedings IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2001
312001
Effects of oral isotretinoin on human auditory brainstem response
G Nikiforidis, D Tsambaos, D Karamitsos, C Koutsojannis, S Georgiou
Dermatology 189 (1), 62-64, 1994
311994
Reduced variance in the latency and amplitude of the fifth wave of auditory brain stem response after normalization for head size
GC Nikiforidis, CM Koutsojannis, JN Varakis, PD Goumas
Ear and hearing 14 (6), 423, 1993
301993
Brainstem auditory evoked potentials in patients with ischemic heart disease
DG Karamitsos, NG Kounis, GM Zavras, MP Kitrou, JA Goudevenos, ...
The Laryngoscope 106 (1), 54-57, 1996
291996
Electrocardiographic changes in elderly patients during endoscopic retrograde cholangiopancreatography
NG Kounis, GM Zavras, PJ Papadaki, SN Kouni, M Batsolaki, ...
Canadian journal of gastroenterology 17 (9), 539-544, 2003
272003
Elastic bandaging for orthopedic-and sports-injury prevention and rehabilitation: a systematic review
K Fousekis, E Billis, C Matzaroglou, K Mylonas, C Koutsojannis, E Tsepis
Journal of Sport Rehabilitation 26 (3), 269-278, 2017
262017
Does Deep Cervical Flexor Muscle Training Affect Pain Pressure Thresholds of Myofascial Trigger Points in Patients with Chronic Neck Pain? A Prospective Randomized Controlled Trial
JCMD Pavlos Bobos, Evdokia Billis, Dimitra-Tania Papanikolaou, Constantinos ...
Rehabilitation Research and Practice 2016, 8, 0
26*
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20