Constantinos Koutsojannis
Constantinos Koutsojannis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A randomised comparison of AMBI, TGN and PFN for treatment of unstable trochanteric fractures
S Papasimos, CM Koutsojannis, A Panagopoulos, P Megas, E Lambiris
Archives of orthopaedic and trauma surgery 125 (7), 462-468, 2005
2032005
Kounis syndrome secondary to allergic reaction following shellfish ingestion.
GM Zavras, PJ Papadaki, CE Kokkinis, K Kalokairinov, SN Kouni, ...
International journal of clinical practice 57 (7), 622-624, 2003
782003
Use of technological equipment in critical care units: nurses’ perceptions in Greece
P Kiekkas, M Karga, M Poulopoulou, I Karpouhtsi, V Papadoulas, ...
Journal of Clinical Nursing 15 (2), 178-187, 2006
592006
Cefuroxime-induced coronary artery spasm manifesting as Kounis syndrome
A Mazarakis, CM Koutsojannis, NG Kounis, D Alexopoulos
Acta cardiologica 60 (3), 341-345, 2005
552005
Snake venom poisoning in Greece. Experiences with 147 cases
CY Frangides, V Koulouras, SN Kouni, GV Tzortzatos, A Nikolaou, ...
European journal of internal medicine 17 (1), 24-27, 2006
482006
Nickel allergy, Kounis syndrome and intracardiac metal devices
GC Almpanis, GG Tsigkas, C Koutsojannis, A Mazarakis, GN Kounis, ...
International journal of cardiology 145 (2), 364-365, 2010
362010
Penicillin allergy in cancer patients manifesting as Kounis syndrome
GD Soufras, PV Ginopoulos, PJ Papadaki, GM Zavras, ...
Heart and vessels 20 (4), 159-163, 2005
332005
Using a hybrid AI approach for exercise difficulty level adaptation
C Koutsojannis, G Beligiannis, I Hatzilygeroudis, C Papavlasopoulos, ...
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2007
322007
Myocardial infarction after aspirin treatment, and Kounis syndrome
NG Kounis, SN Kouni, CM Koutsojannis
Journal of the Royal Society of Medicine 98 (6), 296-296, 2005
322005
Knowledge-Based Adaptive Assessment in a Web-Based Intelligent
I Hatzilygeroudis, C Koutsojannis, C Papavlasopoulos, J Prentzas
Educational System, Proceedings of the Sixth IEEE International Conference …, 2006
30*2006
Abnormalities of the auditory brainstem response in vitiligo
GC Nikiforidis, DG Tsambaos, DS Karamitsos, CC Koutsojannis, ...
Scandinavian audiology 22 (2), 97-100, 1993
301993
Large hydatic cyst of the left ventricle associated with syncopal attacks
C Niarchos, GN Kounis, CR Frangides, CM Koutsojannis, M Batsolaki, ...
International journal of cardiology 118 (1), e24-e26, 2007
292007
Effects of oral isotretinoin on human auditory brainstem response
G Nikiforidis, D Tsambaos, D Karamitsos, C Koutsojannis, S Georgiou
Dermatology 189 (1), 62-64, 1994
291994
Brainstem auditory evoked potentials in patients with ischemic heart disease
DG Karamitsos, NG Kounis, GM Zavras, MP Kitrou, JA Goudevenos, ...
The Laryngoscope 106 (1), 54-57, 1996
271996
Reduced variance in the latency and amplitude of the fifth wave of auditory brain stem response after normalization for head size
GC Nikiforidis, CM Koutsojannis, JN Varakis, PD Goumas
Ear and hearing 14 (6), 423, 1993
251993
A Web-based ITS controlled by a hybrid expert system
J Prentzas, I Hatzilygeroudis, C Koutsojannis
Proceedings IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2001
242001
Fuzzy-evolutionary synergism in an intelligent medical diagnosis system
C Koutsojannis, I Hatzilygeroudis
International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and …, 2006
232006
A web-based intelligent tutoring system teaching nursing students fundamental aspects of biomedical technology
C Koutsojannis, J Prentzas, I Hatzilygeroudis
2001 Conference Proceedings of the 23rd Annual International Conference of …, 2001
232001
Hypersersensitivity and Kounis syndrome due to a viper bite
C Frangides, S Kouni, C Niarchos, C Koutsojannis
European journal of internal medicine 17 (3), 215-216, 2006
212006
Combining expert systems and adaptive hypermedia technologies in a web based educational system
I Hatzilygeroudis, C Giannoulis, C Koutsojannis
Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT …, 2005
212005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20