Παρακολούθηση
Shuicheng Yan, Fellow of AAAI, ACM, SAEng, IEEE, IAPR
Shuicheng Yan, Fellow of AAAI, ACM, SAEng, IEEE, IAPR
Sea AI Lab; previously NUS, Singapore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sea.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Network In Network
M Lin, Q Chen, S Yan
ICLR, 2014
69532014
Face recognition using laplacianfaces
X He, S Yan, Y Hu, P Niyogi, HJ Zhang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 27 (3), 328-340, 2005
42042005
Graph embedding and extensions: A general framework for dimensionality reduction
S Yan, D Xu, B Zhang, HJ Zhang, Q Yang, S Lin
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 29 (1), 40-51, 2006
33612006
Robust recovery of subspace structures by low-rank representation
G Liu, Z Lin, S Yan, J Sun, Y Yu, Y Ma
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (1), 171-184, 2012
28332012
An HOG-LBP human detector with partial occlusion handling
X Wang, TX Han, S Yan
2009 IEEE 12th international conference on computer vision, 32-39, 2009
22502009
Sparse representation for computer vision and pattern recognition
J Wright, Y Ma, J Mairal, G Sapiro, TS Huang, S Yan
Proceedings of the IEEE 98 (6), 1031-1044, 2010
21072010
Neighborhood preserving embedding
X He, D Cai, S Yan, HJ Zhang
Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1 2 …, 2005
18722005
Supervised hashing for image retrieval via image representation learning
R Xia, Y Pan, H Lai, C Liu, S Yan
Twenty-eighth AAAI conference on artificial intelligence, 2014
8762014
Simultaneous feature learning and hash coding with deep neural networks
H Lai, Y Pan, Y Liu, S Yan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
7962015
Visual classification with multitask joint sparse representation
XT Yuan, X Liu, S Yan
IEEE Transactions on Image Processing 21 (10), 4349-4360, 2012
7422012
Dual path networks
Y Chen, J Li, H Xiao, X Jin, S Yan, J Feng
Advances in neural information processing systems 30, 2017
7202017
Learning with -graph for image analysis
B Cheng, J Yang, S Yan, Y Fu, TS Huang
IEEE transactions on image processing 19 (4), 858-866, 2009
6932009
Scale-aware fast R-CNN for pedestrian detection
J Li, X Liang, SM Shen, T Xu, J Feng, S Yan
IEEE transactions on Multimedia 20 (4), 985-996, 2017
6722017
Robust and efficient subspace segmentation via least squares regression
CY Lu, H Min, ZQ Zhao, L Zhu, DS Huang, S Yan
European conference on computer vision, 347-360, 2012
6202012
Latent low-rank representation for subspace segmentation and feature extraction
G Liu, S Yan
2011 international conference on computer vision, 1615-1622, 2011
6012011
Object region mining with adversarial erasing: A simple classification to semantic segmentation approach
Y Wei, J Feng, X Liang, MM Cheng, Y Zhao, S Yan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
5962017
Deep joint rain detection and removal from a single image
W Yang, RT Tan, J Feng, J Liu, Z Guo, S Yan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
5922017
End-to-end comparative attention networks for person re-identification
H Liu, J Feng, M Qi, J Jiang, S Yan
IEEE Transactions on Image Processing 26 (7), 3492-3506, 2017
5572017
Hierarchical spatio-temporal context modeling for action recognition
J Sun, X Wu, S Yan, LF Cheong, TS Chua, J Li
2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2004-2011, 2009
5542009
Perceptual generative adversarial networks for small object detection
J Li, X Liang, Y Wei, T Xu, J Feng, S Yan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
5322017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20