Παρακολούθηση
Andreas Troumbis
Andreas Troumbis
University of the Aegean, Department of Environment
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Plant diversity and productivity experiments in European grasslands
A Hector, B Schmid, C Beierkuhnlein, MC Caldeira, M Diemer, ...
science 286 (5442), 1123-1127, 1999
25481999
Ecosystem effects of biodiversity manipulations in European grasslands
EM Spehn, A Hector, J Joshi, M Scherer-Lorenzen, B Schmid, ...
Ecological monographs 75 (1), 37-63, 2005
5742005
Local adaptation enhances performance of common plant species
J Joshi, B Schmid, MC Caldeira, PG Dimitrakopoulos, J Good, R Harris, ...
Ecology letters 4 (6), 536-544, 2001
5682001
General stabilizing effects of plant diversity on grassland productivity through population asynchrony and overyielding
A Hector, Y Hautier, P Saner, L Wacker, R Bagchi, J Joshi, ...
Ecology 91 (8), 2213-2220, 2010
5532010
The role of legumes as a component of biodiversity in a cross‐European study of grassland biomass nitrogen
EM Spehn, M Scherer‐Lorenzen, B Schmid, A Hector, MC Caldeira, ...
Oikos 98 (2), 205-218, 2002
4642002
Hypotheses, mechanisms and trade‐offs of tolerance and adaptation to serpentine soils: from species to ecosystem level
E Kazakou, PG Dimitrakopoulos, AJM Baker, RD Reeves, AY Troumbis
Biological Reviews 83 (4), 495-508, 2008
3732008
Local and regional assessments of the impacts of plant invaders on vegetation structure and soil properties of Mediterranean islands
M Vilà, M Tessier, CM Suehs, G Brundu, L Carta, A Galanidis, P Lambdon, ...
Journal of Biogeography 33 (5), 853-861, 2006
3612006
Questioning the effectiveness of the Natura 2000 Special Areas of Conservation strategy: the case of Crete
PG Dimitrakopoulos, D Memtsas, AY Troumbis
Global Ecology and Biogeography 13 (3), 199-207, 2004
1732004
Patterns of species interaction strength in assembled theoretical competition communities
GD Kokkoris, AY Troumbis, JH Lawton
Ecology Letters 2 (2), 70-74, 1999
1601999
Variability in interaction strength and implications for biodiversity
GD Kokkoris, VAA Jansen, M Loreau, AY Troumbis
Journal of Animal Ecology, 362-371, 2002
1472002
Biodiversity and ecosystem functioning: reconciling the results of experimental and observational studies
A Hector, J Joshi, M Scherer-Lorenzen, B Schmid, EM Spehn, L Wacker, ...
Functional Ecology, 998-1002, 2007
1162007
Comparison of reproductive biological attributes of two Cistus species.
A Troumbis, L Trabaud
1021986
Incorporating ecosystem function concept in environmental planning and decision making by means of multi-criteria evaluation: the case-study of Kalloni, Lesbos, Greece
V Oikonomou, PG Dimitrakopoulos, AY Troumbis
Environmental Management 47, 77-92, 2011
992011
Consistent performance of invasive plant species within and among islands of the Mediterranean basin
A Traveset, G Brundu, L Carta, I Mprezetou, P Lambdon, M Manca, ...
Biological invasions 10, 847-858, 2008
802008
Modeling competition, dispersal and effects of disturbance in the dynamics of a grassland community using a cellular automaton model
YG Matsinos, AY Troumbis
Ecological Modelling 149 (1-2), 71-83, 2002
792002
Simulating vegetation shifts in north‐eastern Mediterranean mountain forests under climatic change scenarios
NM Fyllas, AY Troumbis
Global Ecology and Biogeography 18 (1), 64-77, 2009
712009
Assessing the risks to Mediterranean islands ecosystems from alien plant introductions
PE Hulme, G Brundu, I Camarda, P Dalias, P Lambdon, F Lloret, F Medail, ...
Plant invasions: human perception, ecological impacts and management …, 2008
712008
Observational evidence that diversity may increase productivity in Mediterranean shrublands
AY Troumbis, D Memtsas
Oecologia 125, 101-108, 2000
702000
Widespread resistance of Mediterranean island ecosystems to the establishment of three alien species
M Vilà, ASD Siamantziouras, G Brundu, I Camarda, P Lambdon, F Médail, ...
Diversity and Distributions 14 (5), 839-851, 2008
672008
Hidden diversity and productivity patterns in mixed Mediterranean grasslands
AY Troumbis, PG Dimitrakopoulos, ASD Siamantziouras, D Memtsas
Oikos 90 (3), 549-559, 2000
592000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20