Παρακολούθηση
Vassilis Plachouras
Vassilis Plachouras
Facebook, London, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Terrier information retrieval platform
I Ounis, G Amati, V Plachouras, B He, C Macdonald, D Johnson
European Conference on Information Retrieval, 517-519, 2005
7662005
The impact of caching on search engines
R Baeza-Yates, A Gionis, F Junqueira, V Murdock, V Plachouras, ...
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
2882007
University of Glasgow at TREC 2005: Experiments in Terabyte and Enterprise Tracks with Terrier.
C Macdonald, B He, V Plachouras, I Ounis
TREC, 2005
147*2005
Challenges on distributed web retrieval
R Baeza-Yates, C Castillo, F Junqueira, V Plachouras, F Silvestri
2007 IEEE 23rd international conference on data engineering, 6-20, 2007
1432007
Research directions in terrier: a search engine for advanced retrieval on the web
I Ounis, C Lioma, C Macdonald, V Plachouras
CEPIS Upgrade Journal 8 (1), 2007
1342007
Design trade-offs for search engine caching
R Baeza-Yates, A Gionis, FP Junqueira, V Murdock, V Plachouras, ...
ACM Transactions on the Web (TWEB) 2 (4), 1-28, 2008
1282008
KILT: a benchmark for knowledge intensive language tasks
F Petroni, A Piktus, A Fan, P Lewis, M Yazdani, N De Cao, J Thorne, ...
arXiv preprint arXiv:2009.02252, 2020
1232020
Online learning from click data for sponsored search
M Ciaramita, V Murdock, V Plachouras
Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web, 227-236, 2008
1172008
A refreshing perspective of search engine caching
BB Cambazoglu, FP Junqueira, V Plachouras, S Banachowski, B Cui, ...
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 181-190, 2010
1022010
University of Glasgow at TREC 2004: Experiments in Web, Robust, and Terabyte Tracks with Terrier.
V Plachouras, B He, I Ounis
TREC, 2004
922004
Method for Admission-controlled Caching
R Baeza-Yates, F Junqueira, V Plachouras, HF Witschel
US Patent App. 11/868,396, 2009
912009
ResIn: a combination of results caching and index pruning for high-performance web search engines
G Skobeltsyn, F Junqueira, V Plachouras, R Baeza-Yates
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
892008
Admission policies for caches of search engine results
R Baeza-Yate, F Junqueira, V Plachouras, HF Witschel
International Symposium on String Processing and Information Retrieval, 74-85, 2007
792007
A noisy-channel approach to contextual advertising
V Murdock, M Ciaramita, V Plachouras
Proceedings of the 1st international workshop on Data mining and audience …, 2007
782007
Incorporating term dependency in the DFR framework
J Peng, C Macdonald, B He, V Plachouras, I Ounis
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
762007
To swing or not to swing: learning when (not) to advertise
A Broder, M Ciaramita, M Fontoura, E Gabrilovich, V Josifovski, D Metzler, ...
Proceedings of the 17th ACM conference on information and knowledge …, 2008
702008
A case study of distributed information retrieval architectures to index one terabyte of text
F Cacheda, V Plachouras, I Ounis
Information processing & management 41 (5), 1141-1161, 2005
662005
On the feasibility of multi-site web search engines
R Baeza-Yates, A Gionis, F Junqueira, V Plachouras, L Telloli
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
642009
University of Glasgow at WebCLEF 2005: Experiments in per-field normalisation and language specific stemming
C Macdonald, V Plachouras, B He, C Lioma, I Ounis
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 898-907, 2005
572005
Semantic associations for contextual advertising.
M Ciaramita, V Murdock, V Plachouras
Journal of Electronic Commerce Research 9 (1), 2008
562008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20