Παρακολούθηση
Vitalik Buterin
Vitalik Buterin
Ethereum Foundation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα buterin.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A next-generation smart contract and decentralized application platform
V Buterin
white paper 3 (37), 2-1, 2014
49832014
Ethereum white paper
V Buterin
GitHub repository 1, 22-23, 2013
10862013
Casper the friendly finality gadget
V Buterin, V Griffith
arXiv preprint arXiv:1710.09437, 2017
7942017
On public and private blockchains
V Buterin
6802015
Ethereum white paper: a next generation smart contract & decentralized application platform
V Buterin
First version 53, 2014
6262014
Plasma: Scalable autonomous smart contracts
J Poon, V Buterin
White paper, 1-47, 2017
5442017
ERC-20 token standard
F Vogelsteller, V Buterin
Ethereum Foundation (Stiftung Ethereum), Zug, Switzerland 169, 2015
3182015
Storj a peer-to-peer cloud storage network
S Wilkinson, T Boshevski, J Brandoff, V Buterin
2952014
Chain interoperability
V Buterin
R3 research paper 9, 1-25, 2016
2822016
DAOs, DACs, DAs and more: An incomplete terminology guide
V Buterin
Ethereum Blog 6, 2014, 2014
2462014
Ethereum: a next-generation smart contract and decentralized application platform (2014)
V Buterin
URL {http://ethereum. org/ethereum. html}, 2017
2432017
The meaning of decentralization
V Buterin
Medium. com 6, 2017
1732017
Decentralized society: Finding web3's soul
EG Weyl, P Ohlhaver, V Buterin
Available at SSRN 4105763, 2022
1512022
What proof of stake is and why it matters
V Buterin
Bitcoin Magazine 26, 2013
141*2013
Ethereum white paper (2013)
V Buterin
URL https://github. com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper, 2013
1332013
Combining GHOST and casper
V Buterin, D Hernandez, T Kamphefner, K Pham, Z Qiao, D Ryan, J Sin, ...
arXiv preprint arXiv:2003.03052, 2020
1192020
Visions part I: The value of blockchain technology
V Buterin
Ethereum Blog 23, 2015
1192015
A next-generation smart contract and decentralized application platform, 2013
V Buterin
URL: https://github. com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper, 2015
1142015
Incentives in Ethereum's hybrid Casper protocol
V Buterin, D Reijsbergen, S Leonardos, G Piliouras
International Journal of Network Management 30 (5), e2098, 2020
1102020
Ethereum: platform review
V Buterin
Opportunities and challenges for private and consortium blockchains 45, 2016
1082016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20