Παρακολούθηση
Mounir Kaaniche
Mounir Kaaniche
Université Sorbonne Paris Nord
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-paris13.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vector lifting schemes for stereo image coding
M Kaaniche, A Benazza-Benyahia, B Pesquet-Popescu, JC Pesquet
IEEE Transactions on Image Processing 18 (11), 2463-2475, 2009
512009
Efficient enhancement of stereo endoscopic images based on joint wavelet decomposition and binocular combination
B Sdiri, M Kaaniche, FA Cheikh, A Beghdadi, OJ Elle
IEEE transactions on medical imaging 38 (1), 33-45, 2018
392018
Adaptive nonseparable vector lifting scheme for digital holographic data compression
Y Xing, M Kaaniche, B Pesquet-Popescu, F Dufaux
Applied optics 54 (1), A98-A109, 2015
362015
Vector lifting scheme for phase-shifting holographic data compression
Y Xing, M Kaaniche, B Pesquet-Popescu, F Dufaux
Optical Engineering 53 (11), 112312, 2014
292014
Adaptive lifting scheme with sparse criteria for image coding
M Kaaniche, B Pesquet-Popescu, A Benazza-Benyahia, JC Pesquet
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2012 (1), 1-22, 2012
282012
Non-separable lifting scheme with adaptive update step for still and stereo image coding
M Kaaniche, A Benazza-Benyahia, B Pesquet-Popescu, JC Pesquet
Signal Processing 91 (12), 2767-2782, 2011
242011
No-reference stereo image quality assessment based on joint wavelet decomposition and statistical models
W Hachicha, M Kaaniche, A Beghdadi, FA Cheikh
Signal Processing: Image Communication 54, 107-117, 2017
232017
Two-dimensional non separable adaptive lifting scheme for still and stereo image coding
M Kaaniche, JC Pesquet, A Benazza-Benyahia, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
222010
Towards a video quality assessment based framework for enhancement of laparoscopic videos
ZA Khan, A Beghdadi, FA Cheikh, M Kaaniche, E Pelanis, R Palomar, ...
Medical Imaging 2020: Image Perception, Observer Performance, and Technology …, 2020
202020
Variational based smoke removal in laparoscopic images
C Wang, F Alaya Cheikh, M Kaaniche, A Beghdadi, OJ Elle
Biomedical engineering online 17 (1), 1-18, 2018
182018
Digital holographic data representation and compression
Y Xing, M Kaaniche, B Pesquet-Popescu, F Dufaux
Academic Press, 2015
182015
Liver surface reconstruction for image guided surgery
C Wang, FA Cheikh, M Kaaniche, OJ Elle
Medical imaging 2018: image-guided procedures, robotic interventions, and …, 2018
162018
A smoke removal method for laparoscopic images
C Wang, FA Cheikh, M Kaaniche, OJ Elle
arXiv preprint arXiv:1803.08410, 2018
152018
Dense disparity map representations for stereo image coding
M Kaaniche, W Miled, B Pesquet-Popescu, A Benazza-Benyahia, ...
2009 16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 725-728, 2009
152009
Efficient inter-view bit allocation methods for stereo image coding
W Hachicha, M Kaaniche, A Beghdadi, FA Cheikh
IEEE Transactions on Multimedia 17 (6), 765-777, 2015
142015
A bit allocation method for sparse source coding
M Kaaniche, A Fraysse, B Pesquet-Popescu, JC Pesquet
IEEE Transactions on Image processing 23 (1), 137-152, 2013
142013
Residual networks based distortion classification and ranking for laparoscopic image quality assessment
ZA Khan, A Beghdadi, M Kaaniche, FA Cheikh
2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 176-180, 2020
132020
Disparity based stereo image retrieval through univariate and bivariate models
A Chaker, M Kaaniche, A Benazza-Benyahia
Signal Processing: Image Communication 31, 174-184, 2015
122015
Dense disparity estimation in multiview video coding
I Daribo, M Kaaniche, W Miled, M Cagnazzo, B Pesquet-Popescu
2009 IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing, 1-6, 2009
122009
Sparse optimization of non separable vector lifting scheme for stereo image coding
I Bezzine, M Kaaniche, S Boudjit, A Beghdadi
Journal of Visual Communication and Image Representation 57, 283-293, 2018
112018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20