Παρακολούθηση
S. Karthik Mukkavilli
S. Karthik Mukkavilli
IBM Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Drawdown: The most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming
P Hawken
Penguin, 2017
7912017
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
654*2022
Assessment of atmospheric aerosols from two reanalysis products over Australia
SK Mukkavilli, AA Prasad, RA Taylor, J Huang, RM Mitchell, A Troccoli, ...
Atmospheric research 215, 149-164, 2019
422019
Visualizing the consequences of climate change using cycle-consistent adversarial networks
V Schmidt, A Luccioni, SK Mukkavilli, N Balasooriya, K Sankaran, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR), AI for Social …, 2019
402019
Mesoscale simulations of Australian direct normal irradiance, featuring an extreme dust event
SK Mukkavilli, AA Prasad, RA Taylor, A Troccoli, MJ Kay
Journal of Applied Meteorology and Climatology 57 (3), 493-515, 2018
152018
Strategic Foresight to Applications of Artificial Intelligence to Achieve Water-related Sustainable Development Goals
H Mehmood, SK Mukkavilli, I Weber, A Koshio, C Meechaiya, T Piman, ...
United Nations University Institute for Water, Environment an d Health …, 2020
52020
EnviroNet: ImageNet for Environment
SK Mukkavilli, P Tissot, A Ganguly, L Joppa, D Meger, G Dudek
18th Conference on Artificial and Computational Intelligence and its …, 2019
4*2019
Predicting ice flow using machine learning
Y Min, SK Mukkavilli, Y Bengio
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Tackling Climate Change …, 2019
2*2019
Deep learning for Aerosol Forecasting
C Hoyne, SK Mukkavilli, D Meger
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Machine Learning and the …, 2019
22019
Lifelines for a Drowning Science‐Improving Findability and Synthesis of Hydrologic Publications
L Stein, SK Mukkavilli, T Wagener
Hydrological Processes, e14742, 2022
12022
Generative large eddy simulations with conditional variational autoencoders
SK Mukkavilli, MS Pritchard, KG Pressel, G Mooers, PL Ma, S Mandt
AGU Fall Meeting Abstracts 2020, A043-0009, 2020
12020
Climate Change & AI: Present and potential role of AI in assessment and response
L Joppa, V Lakshmanan, V Kumar, G Dudek, SK Mukkavilli, P Tissot
99th American Meteorological Society Annual Meeting, 2019
12019
Knowledge Graphs in Deep Search Climate-Hub
SK Mukkavilli, B Pfitzmann, A Jones, T Brunschwiler, P Fraccaro, ...
Fall Meeting 2022, 2022
2022
Reliable modeling and prediction of precipitation & radiation for mountainous hydrology
D Feldman, V Chandrasekar, P Dennedy-Frank, D Dwivedi, M Mudigonda, ...
Lawrence Berkeley National Lab.(LBNL), Berkeley, CA (United States …, 2021
2021
Toward Generative Superparameterized Updrafts with Variational Autoencoder Interpretability
G Mooers, S Mandt, M Pritchard, T Beucler, J Tuyls, K Mukkavilli
101st American Meteorological Society Annual Meeting, 2021
2021
Parameterization of Autoconversion Rates in a Climate Model Using Machine Learning with Training from Large Eddy Simulations
KG Pressel, PL Ma, J Fan, JD Fast, WI Gustafson Jr, JC Hardin, C Kaul, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2020, A071-04, 2020
2020
Towards robust operational neural network parameterizations of convection in climate models—advances in stability, credibility and software
MS Pritchard, T Beucler, G Mooers, J Ott, P Gentine, L Peng, P Baldi, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2020, A071-02, 2020
2020
Integrated Climate Extremes: Modeling Future Impacts for Visualizing Climate Change
SK Mukkavilli, Y Min, A Madanchi, VB Pacela, S Patel, Y Bengio
100th American Meteorological Society Annual Meeting, 2020
2020
PMNet: Improving Aerosol Predictions Using Deep Neural Nets for Limited Ground Stations
C Hoyne, SK Mukkavilli, D Meger
100th American Meteorological Society Annual Meeting, 2020
2020
AI Applications for Air Quality
SK Mukkavilli
100th American Meteorological Society Annual Meeting, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20