Παρακολούθηση
Harindra J Fernando
Harindra J Fernando
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Turbulent mixing in stratified fluids
HJS Fernando
Annual review of fluid mechanics 23 (1), 455-493, 1991
6621991
A conserved quadruplex motif located in a transcription activation site of the human c-kit oncogene
H Fernando, AP Reszka, J Huppert, S Ladame, S Rankin, ...
Biochemistry 45 (25), 7854-7860, 2006
4602006
Observations by the international tsunami survey team in Sri Lanka
PLF Liu, P Lynett, H Fernando, BE Jaffe, H Fritz, B Higman, R Morton, ...
Science 308 (5728), 1595-1595, 2005
3372005
Entrainment and mixing in stratified shear flows
EJ Strang, HJS Fernando
Journal of Fluid Mechanics 428, 349-386, 2001
3062001
Observations of flow and turbulence in the nocturnal boundary layer over a slope
P Monti, HJS Fernando, M Princevac, WC Chan, TA Kowalewski, ...
Journal of the Atmospheric Sciences 59 (17), 2513-2534, 2002
2892002
Fluid dynamics of urban atmospheres in complex terrain
HJS Fernando
Annual review of fluid mechanics 42, 365-389, 2010
2602010
Green and cool roofs to mitigate urban heat island effects in the Chicago metropolitan area: Evaluation with a regional climate model
A Sharma, P Conry, HJS Fernando, AF Hamlet, JJ Hellmann, F Chen
Environmental Research Letters 11 (6), 064004, 2016
2482016
Urban fluid mechanics: air circulation and contaminant dispersion in cities
HJS Fernando, SM Lee, J Anderson, M Princevac, E Pardyjak, ...
Environmental Fluid Mechanics 1, 107-164, 2001
2472001
Oscillating grids as a source of nearly isotropic turbulence
IPD De Silva, HJS Fernando
Physics of Fluids 6 (7), 2455-2464, 1994
2461994
Urban heat islands in humid and arid climates: role of urban form and thermal properties in Colombo, Sri Lanka and Phoenix, USA
R Emmanuel, HJS Fernando
Climate Research 34 (3), 241-251, 2007
2352007
The diffusive regime of double-diffusive convection
DE Kelley, HJS Fernando, AE Gargett, J Tanny, E Özsoy
Progress in Oceanography 56 (3-4), 461-481, 2003
2292003
Effects of rotation on convective turbulence
HJS Fernando, RR Chen, DL Boyer
Journal of Fluid Mechanics 228, 513-547, 1991
2071991
Stratified flow past a sphere
Q Lin, WR Lindberg, DL Boyer, HJS Fernando
Journal of Fluid Mechanics 240, 315-354, 1992
1961992
The MATERHORN: Unraveling the intricacies of mountain weather
HJS Fernando, ER Pardyjak, S Di Sabatino, FK Chow, SFJ De Wekker, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 96 (11), 1945-1967, 2015
1922015
Flow, turbulence, and pollutant dispersion in urban atmospheres
HJS Fernando, D Zajic, S Di Sabatino, R Dimitrova, B Hedquist, ...
Physics of Fluids 22 (5), 2010
1912010
Turbulence structure near a sharp density interface
IA Hannoun, HJS Fernando, EJ List
Journal of Fluid Mechanics 189, 189-209, 1988
1861988
Forecasting PM10 in metropolitan areas: Efficacy of neural networks
HJS Fernando, MC Mammarella, G Grandoni, P Fedele, R Di Marco, ...
Environmental pollution 163, 62-67, 2012
1772012
The nature, theory, and modeling of atmospheric planetary boundary layers
AA Baklanov, B Grisogono, R Bornstein, L Mahrt, SS Zilitinkevich, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 92 (2), 123-128, 2011
1752011
A CFD model for simulating urban flow and dispersion
JJ Baik, JJ Kim, HJS Fernando
Journal of Applied Meteorology and Climatology 42 (11), 1636-1648, 2003
1742003
Vertical mixing and transports through a stratified shear layer
EJ Strang, HJS Fernando
Journal of physical oceanography 31 (8), 2026-2048, 2001
1732001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20