Παρακολούθηση
Avraam Sachpatzidis
Avraam Sachpatzidis
I.C.T Teacher / PhDc Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα film.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
STE (A) M: Not only education but also a lifestyle
A Sachpatzidis, GF Fragulis, I Antoniadis
SHS Web of Conferences 139, 05005, 2022
42022
Visual Literacy: A Bet to Be Earned, ASAP
SD Avraam
European Journal of Teaching and Education 2 (1), 66-71, 2020
22020
The necessity of Audio Visuals in Adult Education - An empirical study in Second Chance Schools in Greece
S Avraam
https://doi.org/10.33422/worldcte.v1i1.45, 2023
12023
Visual Literacy: A Bet to Be Earned, ASAP
A Sachpatzidis
https://dpublication.com/journal/EJTE/article/view/171 2 (1), 66-71, 2020
12020
The Significance of Visual Literacy in Second Chance Schools in Greece
S Avraam
Proceedings of the International Conference on New Trends in Teaching and …, 2023
2023
Gamification in the vocational schools of Greece
A Sachpatzidis, GF Fragulis, I Antoniadis
AIP Conference Proceedings 2909 (1), 2023
2023
Meta-Covid Era. How Covid-19 impacted the ways of teaching & learning
S Avraam
https://www.doi.org/10.33422/3rd.etconf.2022.05.150, 2022
2022
The impact of Covid-19 in e-Commerce in Greece
A Sachpatzidis
https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2022/03/80-548.pdf, 2022
2022
CoronaVirus : A chance or curse for Education?
A Sachpatzidis
https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2020/08/7-9407.pdf, 2020
2020
The basics of Arete - Measuring the Visual
A Sachpatzidis
https://www.doi.org/10.33422/2nd.rteconf.2020.03.54, 2020
2020
Πληροφορική και Μαθηματικά: «Μηδείς αγεωμήτρος εισίτω μοι την θύρα»
Α Σαχπατζίδης, Ε Κοπασάκη
Πληροφορική και Μαθηματικά: «Μηδείς αγεωμήτρος εισίτω μοι την θύρα», 2020
2020
Η τέχνη των πολυμέσων στην τεχνική του κινηματογράφου. Η περίπτωση της διδασκαλίας του μαθήματος της Βιολογίας στο σύγχρονο Λύκειο με Οπτικοακουστικά μέσα
Α Σαχπατζίδης, Α Αθανασούλα
Η τέχνη των πολυμέσων στην τεχνική του κινηματογράφου. Η περίπτωση της …, 2020
2020
Στατιστική και Μαθηματικά – Γέφυρα η Λογική Πύλη
Α Σαχπατζίδης, Ε Κοπασάκη
Στατιστική και Μαθηματικά – Γέφυρα η Λογική Πύλη, 2020
2020
Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην επιστήμη της Εργοθεραπείας – Φυσικοθεραπείας και των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ)
Α Σαχπατζίδης, Μ Γλερίδου
Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην επιστήμη της Εργοθεραπείας …, 2019
2019
Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό ( Web Accessibility)
Α Σαχπατζίδης
Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό ( Web Accessibility), 2019
2019
Εκπαιδευτικές μέθοδοι: Ενισχύοντας την Δημιουργική Σκέψη του μαθητή
Α Σαχπατζίδης, Δ Ιωσηφίδου
Εκπαιδευτικές μέθοδοι: Ενισχύοντας την Δημιουργική Σκέψη του μαθητή, 2019
2019
Η σχέση των ψηφιακών φορητών συσκευών με τις μυοσκελετικές κακώσεις
Α Σαχπατζίδης, Μ Γλερίδου
Η σχέση των ψηφιακών φορητών συσκευών με τις μυοσκελετικές κακώσεις, 2019
2019
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου
Α Σαχπατζίδης, Χ Κόλτσης, Ε Τόλκα, Σ Κόλτσης
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, 2018
2018
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή
Α Σαχπατζίδης
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή, 2018
2018
Η χρησιμότητα των κυρίαρχων μοντέλων χρήσης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών Επικοινωνιών) στην Εκπαίδευση και η συμβολή τους για την ένταξη των μαθητών/τριών της στην …
Α Σαχπατζίδης, Α Καζάκου
Η χρησιμότητα των κυρίαρχων μοντέλων χρήσης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών …, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20