Παρακολούθηση
richard matear
richard matear
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Anthropogenic ocean acidification over the twenty-first century and its impact on calcifying organisms
JC Orr, VJ Fabry, O Aumont, L Bopp, SC Doney, RA Feely, ...
Nature 437 (7059), 681-686, 2005
59902005
The carbon cycle and atmospheric carbon dioxide
IC Prentice, GD Farquhar, MJR Fasham, ML Goulden, M Heimann, ...
Climate change 2001: the scientific basis, Intergovernmental panel on …, 2001
21572001
Ocean salinities reveal strong global water cycle intensification during 1950 to 2000
PJ Durack, SE Wijffels, RJ Matear
science 336 (6080), 455-458, 2012
10132012
Response of ocean ecosystems to climate warming
JL Sarmiento, R Slater, R Barber, L Bopp, SC Doney, AC Hirst, J Kleypas, ...
Global Biogeochemical Cycles 18 (3), 2004
9742004
Southern Ocean acidification: A tipping point at 450-ppm atmospheric CO2
BI McNeil, RJ Matear
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (48), 18860-18864, 2008
5542008
Climate change and Australian marine life
ES Poloczanska, RC Babcock, A Butler, AJ Hobday, O Hoegh-Guldberg, ...
Oceanography and marine biology 45, 407, 2007
4552007
Long‐term changes in dissolved oxygen concentrations in the ocean caused by protracted global warming
RJ Matear, AC Hirst
Global Biogeochemical Cycles 17 (4), 2003
3582003
Mixed responses of tropical Pacific fisheries and aquaculture to climate change
JD Bell, A Ganachaud, PC Gehrke, SP Griffiths, AJ Hobday, ...
Nature Climate Change 3 (6), 591-599, 2013
3312013
Effects of climate‐driven primary production change on marine food webs: implications for fisheries and conservation
CJ Brown, EA Fulton, AJ Hobday, RJ Matear, HP Possingham, C Bulman, ...
Global Change Biology 16 (4), 1194-1212, 2010
2822010
Evaluation of ocean model ventilation with CFC-11: comparison of 13 global ocean models
JC Dutay, JL Bullister, SC Doney, JC Orr, R Najjar, K Caldeira, ...
Ocean Modelling 4 (2), 89-120, 2002
2712002
Climate change feedback on the future oceanic CO2 uptake
RJ Matebr, AC Hirst
Tellus B 51 (3), 722-733, 1999
2691999
Evaluating global ocean carbon models: The importance of realistic physics
SC Doney, K Lindsay, K Caldeira, JM Campin, H Drange, JC Dutay, ...
Global Biogeochemical Cycles 18 (3), 2004
2662004
Anthropogenic CO2 in the oceans estimated using transit time distributions
DW Waugh, TM Hall, BI McNeil, R Key, RJ Matear
Tellus B: Chemical and Physical Meteorology 58 (5), 376-389, 2006
2392006
Parameter optimization and analysis of ecosystem models using simulated annealing: A case study at Station P
RJ Matear
Journal of Marine Research 53 (4), 571-607, 1995
2341995
Anthropogenic CO2 uptake by the ocean based on the global chlorofluorocarbon data set
BI McNeil, RJ Matear, RM Key, JL Bullister, JL Sarmiento
Science 299 (5604), 235-239, 2003
2332003
Impact of circulation on export production, dissolved organic matter, and dissolved oxygen in the ocean: Results from Phase II of the Ocean Carbon‐cycle Model Intercomparison …
RG Najjar, X Jin, F Louanchi, O Aumont, K Caldeira, SC Doney, JC Dutay, ...
Global Biogeochemical Cycles 21 (3), 2007
2282007
Changes in dissolved oxygen in the Southern Ocean with climate change
RJ Matear, AC Hirst, BI McNeil
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 1 (11), 2000
2242000
Sea–air CO2 fluxes in the Southern Ocean for the period 1990–2009
A Lenton, B Tilbrook, RM Law, D Bakker, SC Doney, N Gruber, M Ishii, ...
Biogeosciences 10 (6), 4037-4054, 2013
2182013
Localized subduction of anthropogenic carbon dioxide in the Southern Hemisphere oceans
JB Sallée, RJ Matear, SR Rintoul, A Lenton
Nature Geoscience 5 (8), 579-584, 2012
2182012
Seasonal and interannual variability in particle fluxes of carbon, nitrogen and silicon from time series of sediment traps at Ocean Station P, 1982–1993: Relationship to …
CS Wong, FA Whitney, DW Crawford, K Iseki, RJ Matear, WK Johnson, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 46 (11-12), 2735-2760, 1999
2171999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20