Παρακολούθηση
Heider Wahsheh
Heider Wahsheh
Assistant Professor, CCSIT, King Faisal University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kfu.edu.sa - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Opinion Mining and Analysis for Arabic Language
MN Al-Kabi, IM Alsmadi, AH Gigieh, HA Wahsheh, MM Haidar
International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA …, 2014
892014
Opinion mining and analysis for Arabic language
MN Al-Kabi, AH Gigieh, IM Alsmadi, HA Wahsheh, MM Haidar
IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications …, 2014
892014
Heavy metals accumulation in willows growing on Spolic Technosols from the abandoned Imperina Valley mine in Italy
Wahsha, Bini, Argese, Minello, Fontana, H. Wahsheh
Journal of Geochemical Exploration, 1-6, 2012
71*2012
An opinion analysis tool for colloquial and standard Arabic
M Al-Kabi, A Gigieh, I Alsmadi, H Wahsheh, M Haidar
The Fourth International Conference on Information and Communication Systems …, 2013
572013
A Prototype for a Standard Arabic Sentiment Analysis Corpus
MN Al-Kabi, MA Al-Ayyoub, IM Alsmadi, HA Wahsheh
The International Arab Conference on Information Technology (ACIT'2015), At …, 2015
442015
Arabic/English sentiment analysis: an empirical study
M Al-Kabi, NM Al-Qudah, I Alsmadi, M Dabour, H Wahsheh
The Fourth International Conference on Information and Communication Systems …, 2013
402013
Sentiment analysis of arabic social media content: a comparative study
RT Khasawneh, HA Wahsheh, MN Al-Kabi, IM Alsmadi
8th International Conference for Internet Technology and Secured …, 2013
382013
Usable security for QR code
R Focardi, FL Luccio, HAM Wahsheh
Journal of information security and applications 48, 102369, 2019
362019
Arabic sentiment polarity identification using a hybrid approach
RT Khasawneh, HA Wahsheh, IM Alsmadi, MN AI-Kabi
2015 6th International Conference on Information and Communication Systems …, 2015
312015
Content-based analysis to detect Arabic web spam
M Al-Kabi, H Wahsheh, I Alsmadi, E Al-Shawakfa, A Wahbeh, A Al-Hmoud
Journal of information science 38 (3), 284-296, 2012
312012
Evaluating Web Accessibility Metrics for Jordanian Universities
MNAK IW Kamal, HA Wahsheh, IM Alsmadi
(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications …, 2016
29*2016
Computer and network security essentials
K Daimi, G Francia, L Ertaul, LH Encinas, E El-sheikh
Springer, 2018
262018
Usable cryptographic QR codes
R Focardi, FL Luccio, HAM Wahsheh
2018 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), 1664-1669, 2018
232018
A Topical Classification of Quranic Arabic Text
MN Al-Kabi, BMA Ata, HA Wahsheh, IM Alsmadi
Taibah University International Conference on Advances in Information …, 2013
222013
SPAR: A system to detect spam in Arabic opinions
HA Wahsheh, MN Al-Kabi, IM Alsmadi
2013 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing …, 2013
192013
Evaluating Social Context in Arabic Opinion Mining
Al-Kabi M. N., Alsmadi I. M., Khasawneh R. T., Wahsheh H. A.
The International Arab Journal of Information Technology (IAJIT) 15 (6), 2018
18*2018
A link and content hybrid approach for Arabic web spam detection
HA Wahsheh, MN Al-Kabi, IM Alsmadi
International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA) 5 (1 …, 2013
182013
Detecting Arabic web spam
HA Wahsheh, MN Al-Kabi
The 5th International Conference on Information Technology, ICIT 11, 2011
172011
Security Threats and Solutions for Two-Dimensional Barcodes: A Comparative Study
R Focardi, FL Luccio, HAM Wahsheh
Computer and Network Security Essentials, 207-219, 2018
152018
Security and privacy of QR code applications: a comprehensive study, general guidelines and solutions
HAM Wahsheh, FL Luccio
Information 11 (4), 217, 2020
142020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20