Παρακολούθηση
Jonathan A. Cray
Jonathan A. Cray
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qub.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The biology of habitat dominance; can microbes behave as weeds?
JA Cray, ANW Bell, P Bhaganna, AY Mswaka, DJ Timson, JE Hallsworth
Microbial biotechnology 6 (5), 453-492, 2013
2312013
Is there a common water-activity limit for the three domains of life?
A Stevenson, JA Cray, JP Williams, R Santos, R Sahay, N Neuenkirchen, ...
The ISME journal 9, 1333-1351, 2014
2292014
A universal measure of chaotropicity and kosmotropicity
JA Cray, JT Russell, DJ Timson, RS Singhal, JE Hallsworth
Environmental Microbiology 15 (1), 287-296, 2013
1702013
Chaotropicity: a key factor in product tolerance of biofuel-producing microorganisms
JA Cray, A Stevenson, P Ball, SB Bankar, ECA Eleutherio, TC Ezeji, ...
Current opinion in biotechnology 33, 228-259, 2015
1652015
Multiplication of microbes below 0.690 water activity: implications for terrestrial and extraterrestrial life
A Stevenson, J Burkhardt, CS Cockell, JA Cray, J Dijksterhuis, ...
Environmental microbiology 17 (2), 257-277, 2015
1432015
Microbial community of the deep‐sea brine Lake Kryos seawater–brine interface is active below the chaotropicity limit of life as revealed by recovery of mRNA
MM Yakimov, V La Cono, GL Spada, G Bortoluzzi, E Messina, F Smedile, ...
Environmental microbiology 17 (2), 364-382, 2015
1122015
Biocontrol agents promote growth of potato pathogens, depending on environmental conditions
JA Cray, MC Connor, A Stevenson, JDR Houghton, DEN Rangel, ...
Microbial biotechnology 9 (3), 330-354, 2016
562016
A simple inhibition coefficient for quantifying potency of biocontrol agents against plant-pathogenic fungi
JA Cray, JDR Houghton, LR Cooke, JE Hallsworth
Biological Control 81, 93-100, 2015
362015
Microbial community of seawater‐brine interface of the deep‐sea brine Lake Kryos as revealed by recovery of mRNA are active below the chaotropicity limit of life
MM Yakimov, V Lo Cono, G La Spada, G Bortoluzzi, E Messina, ...
Environ Microbiol 17, 364-382, 2015
182015
Chaotropic and hydrophobic stress mechanisms of antifungal substances.
JA Cray, P Bhaganna, RS Singhal, SV Patil, D Saha, R Chakraborty, ...
Modern fungicides and antifungal compounds VII. Proceedings of the 17th …, 2014
122014
Towards an understanding of microbe-microbe and microbe-environment interactions: implications for biocontrol of potato pathogens
JA Cray
Queen's University Belfast, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11