Παρακολούθηση
Mariapia Ciampa
Mariapia Ciampa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα szn.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Loggerhead turtle (Caretta caretta) in Tyrrhenian Sea: trophic role of the Gulf of Naples
F Bentivegna, M Ciampa, G Mazza, A Paglialonga, A Travaglini
Proceedings of the first Mediterranean conference on marine turtles, 71-75, 2003
312003
Sex ratio of juvenile loggerhead turtles in the Mediterranean Sea: is it really 1: 1?
F Maffucci, I D’Angelo, S Hochscheid, M Ciampa, G De Martino, ...
Marine Biology 160, 1097-1107, 2013
252013
Carapace scute pattern anomalies in the loggerhead turtle: are they indicative of hatchling’s survival probability?
F Maffucci, A Pace, A Affuso, M Ciampa, G Treglia, A Pignalosa, ...
Journal of Zoology 310 (4), 315-322, 2020
132020
The presence of the green turtle, Chelonia mydas, in Italian coastal waters during the last two decades
F Bentivegna, M Ciampa, S Hochscheid
Marine Turtle Newsletter, 41, 2011
132011
Comparison of intraocular pressure measurement using rebound and applanation tonometry in loggerhead (Caretta caretta) sea turtles
B Lamagna, A Affuso, F Micieli, G Mennonna, L Meomartino, ...
Journal of Zoo and Wildlife Medicine 52 (2), 604-609, 2021
32021
EFFECTS OF TEMPERATURE ON THE GROWTH RATE AND FOOD CONSUPTION OF POST-HATCHLING LOGGERHEAD TURTLES IN CAPTIVITY
F Maffucci, M Ciampa, F Bentivegna
Book of Abstracts, 55, 2006
22006
Heavy boat traffic threatens loggerhead turtles in south-west Italian waters
F BENTIVEGNA, M CIAMPA, G DE MARTINO, F MAFFUCCI, ...
SECOND MEDITERRANEAN CONFERENCE ON MARINE TURTLES, 50, 2009
12009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7