Παρακολούθηση
Hapnes Toba
Hapnes Toba
Universitas Kristen Maranatha (Maranatha Christian University) Bandung Indonesia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα it.maranatha.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Discovering high quality answers in community question answering archives using a hierarchy of classifiers
H Toba, ZY Ming, M Adriani, TS Chua
Information Sciences 261, 101-115, 2014
1432014
Source Code Plagiarism Detection in Academia with Information Retrieval: Dataset and the Observation.
O Karnalim, S Budi, H Toba, M Joy
Informatics in Education 18 (2), 321-344, 2019
272019
IBAtS-Image Based Attendance System: A Low Cost Solution to Record Student Attendance in a Classroom
S Budi, O Karnalim, ED Handoyo, S Santoso, H Toba, H Nguyen, ...
2018 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM), 259-266, 2018
272018
Face-face at classroom environment: Dataset and exploration
O Karnalim, S Budi, S Santoso, ED Handoyo, H Toba, H Nguyen, ...
2018 Eighth International Conference on Image Processing Theory, Tools and …, 2018
232018
Pengembangan Case Based Reasoning pada Aplikasi Pemesanan Kain Berdasarkan Studi Kasus pada CV. Mitra KH Bandung
H Toba, S Tanadi
Jurnal Informatika 4 (2), pp. 135-148, 2011
202011
Modelling students’ activities in programming subjects through educational data mining
M Ayub, H Toba, S Yong, MC Wijanto
Global Journal of Engineering Education 19 (3), 249-255, 2017
192017
Big Data: Menuju Evolusi Era Informasi Selanjutnya
H Toba
SeTISI, 2015
192015
Perancangan dan Pembuatan Sistem Pakar Berbasis Runut Maju untuk Diagnosa Awal Perkembangan Emosi pada Anak
H Toba, MD Fransisca
Jurnal Informatika 5 (1), p. 1-13, 2012
192012
Panduan Lengkap Mengelola Proyek dengan Microsoft Project Professional 2007
AW Emanuel, H Toba, YM Djajalaksana
E-book, 2009
192009
Question generation model based on key-phrase, context-free grammar, and Bloom’s taxonomy
BD Wijanarko, Y Heryadi, H Toba, W Budiharto
Education and Information Technologies 26, 2207-2223, 2021
142021
Evaluasi Pelaksanaan Tantangan Bebras untuk Siswa di Biro Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2017-2018 untuk Edukasi Computational Thinking
MC Wijanto, M Ayub, WF Senjaya, H Toba, S Santosa, O Karnalim, ...
Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 4 (1), 295-301, 2019
14*2019
Enhanced unsupervised person name disambiguation to support alumni tracer study
H Toba, EA Wijaya, MC Wijanto, O Karnalim
GLOBAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION (GJEE) 19 (1), 42-48, 2017
142017
Modelling online assessment in management subjects through educational data mining
M Ayub, H Toba, MC Wijanto, S Yong
2017 International Conference on Data and Software Engineering (ICoDSE), 1-6, 2017
132017
Transitioning from Offline to Online Learning: Issues from Computing Student Perspective
MC Wijanto, O Karnalim, M Ayub, H Toba, R Tan
2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 1137-1142, 2021
122021
Continuous Integration and Continuous Delivery Platform Development of Software Engineering and Software Project Management in Higher Education
S Ferdian, T Kandaga, A Widjaja, H Toba, R Joshua, J Narabel
Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 7 (1), 2021
112021
Questions Classification in Online Discussion Towards Smart Learning Management System
BD Wijanarko, DF Murad, Y Heryadi, H Toba, W Budiharto
2018 International Conference on Information Management and Technology …, 2018
112018
PENYULUHAN PENGENALAN DUNIA DIGITAL MARKETING BAGI DESA CIBODAS
H Bunyamin, J Kasih, T Gantini, T Marcus, H Toba, D Setiawan, ...
Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 5 (3), 78-84, 2022
102022
Implementasi Computational Thinking Melalui Pemrograman Visual dengan Kolaborasi Mata Pelajaran pada Siswa Menengah Atas
MC Wijanto, R Tan, SF Sujadi, BS Panca, H Toba, DT Yulianti, S Budi, ...
Sendimas 2021-Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 6 (1), 50-55, 2021
102021
Pembangkitan Solusi Penjadwalan Berprioritas Melalui Penerapan Constraint Satisfaction Problem (Studi Kasus: Laboratorium Fakultas Teknologi Informasi Universitas XXX)
CA Gunawan, H Toba
Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 2 (1), 43-52, 2015
102015
Ekstraksi dan Analisis Produk di Marketplace Secara Otomatis dengan Memanfaatkan Teknologi Web Crawling
IN Husada, EH Fernando, H Sagala, AE Budiman, H Toba
Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 5 (3), 2019
72019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20