Παρακολούθηση
Tammo Rukat
Tammo Rukat
Amazon Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DataWig: Missing value imputation for tables
F Biessmann, T Rukat, P Schmidt, P Naidu, S Schelter, A Taptunov, ...
Journal of Machine Learning Research 20 (175), 1-6, 2019
1092019
Learning to validate the predictions of black box classifiers on unseen data
S Schelter, T Rukat, F Bießmann
Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2020
452020
Bayesian boolean matrix factorisation
T Rukat, CC Holmes, MK Titsias, C Yau
International conference on machine learning, 2969-2978, 2017
392017
Automated data validation in machine learning systems
F Biessmann, J Golebiowski, T Rukat, D Lange, P Schmidt
272021
JENGA: a framework to study the impact of data errors on the predictions of machine learning models
S Schelter, T Rukat, F Biessmann
252021
Chain-length dependent growth dynamics of n-alkanes on silica investigated by energy-dispersive x-ray reflectivity in situ and in real-time
C Weber, C Frank, S Bommel, T Rukat, W Leitenberger, P Schäfer, ...
The Journal of Chemical Physics 136 (20), 2012
242012
Unit testing data with deequ
S Schelter, F Biessmann, D Lange, T Rukat, P Schmidt, S Seufert, ...
Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data, 1993 …, 2019
212019
Probabilistic boolean tensor decomposition
T Rukat, C Holmes, C Yau
International conference on machine learning, 4413-4422, 2018
202018
Deequ-data quality validation for machine learning pipelines
S Schelter, P Schmidt, T Rukat, M Kiessling, A Taptunov, F Biessmann, ...
202018
Learning to validate the predictions of black box machine learning models on unseen data
S Redyuk, S Schelter, T Rukat, V Markl, F Biessmann
Proceedings of the Workshop on Human-In-the-Loop Data Analytics, 1-4, 2019
192019
Differential data quality verification on partitioned data
S Schelter, S Grafberger, P Schmidt, T Rukat, M Kiessling, A Taptunov, ...
2019 IEEE 35th International Conference on Data Engineering (ICDE), 1940-1945, 2019
192019
Resting state brain networks from EEG: Hidden Markov states vs. classical microstates
T Rukat, A Baker, A Quinn, M Woolrich
arXiv preprint arXiv:1606.02344, 2016
182016
Towards automated data quality management for machine learning
T Rukat, D Lange, S Schelter, F Biessmann
ML Ops Work. Conf. Mach. Learn. Syst, 1-3, 2020
122020
Ten simple rules for surviving an interdisciplinary PhD
S Demharter, N Pearce, K Beattie, I Frost, J Leem, A Martin, ...
PLoS Computational Biology 13 (5), e1005512, 2017
112017
Towards automated ml model monitoring: Measure, improve and quantify data quality
T Rukat, D Lange, S Schelter, F Biessmann
82020
Dynamic contrast‐enhanced MRI in mice: An investigation of model parameter uncertainties
T Rukat, S Walker‐Samuel, SA Reinsberg
Magnetic Resonance in Medicine 73 (5), 1979-1987, 2015
82015
An interpretable latent variable model for attribute applicability in the amazon catalogue
T Rukat, D Lange, C Archambeau
arXiv preprint arXiv:1712.00126, 2017
52017
Tensormachine: probabilistic Boolean tensor decomposition
T Rukat, CC Holmes, C Yau
arXiv preprint arXiv:1805.04582, 2018
22018
Variational boosted soft trees
T Cinquin, T Rukat, P Schmidt, M Wistuba, A Bekasov
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 5787-5801, 2023
12023
Bayesian Nonparametric Boolean Factor Models
T Rukat, C Yau
arXiv preprint arXiv:1907.00063, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20