Παρακολούθηση
Prof. Serafeim E. Poulos
Prof. Serafeim E. Poulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seasonal variability in sea surface oceanographic conditions in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean): an overview
SE Poulos, PG Drakopoulos, MB Collins
Journal of Marine Systems 13 (1-4), 225-244, 1997
3411997
Thermaikos Gulf Coastal System, NW Aegean Sea: an overview of water/sediment fluxes in relation to air–land–ocean interactions and human activities
SE Poulos, GT Chronis, MB Collins, V Lykousis
Journal of Marine Systems 25 (1), 47-76, 2000
1402000
Thermaikos Gulf Coastal System, NW Aegean Sea: an overview of water/sediment fluxes in relation to air–land–ocean interactions and human activities
SE Poulos, GT Chronis, MB Collins, V Lykousis
Journal of Marine Systems 25 (1), 47-76, 2000
1402000
Fluviatile sediment fluxes to the Mediterranean Sea: a quantitative approach and the influence of dams
SE Poulos, MB Collins
Geological Society, London, Special Publications 191 (1), 227-245, 2002
1122002
European marine aggregates resources: Origins, usage, prospecting and dredging techniques
AF Velegrakis, A Ballay, SE Poulos, R Radzevičius, VK Bellec, F Manso
Journal of Coastal Research, 1-14, 2010
782010
Sea-level rise trends in the Attico–Cycladic region (Aegean Sea) during the last 5000 years
SE Poulos, G Ghionis, H Maroukian
Geomorphology 107 (1-2), 10-17, 2009
762009
The importance of the river systems in the evolution of the Greek coastline
SE Poulos, GT Chronis
BULLETIN-INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE MONACO-NUMERO SPECIAL-, 75-96, 1997
761997
An holistic approach to beach erosion vulnerability assessment
G Alexandrakis, SΕ Poulos
Scientific Reports 4 (1), 6078, 2014
742014
Internal structure and evolution of the Late Quaternary sequence in a shallow embayment: The Amvrakikos Gulf, NW Greece
V Kapsimalis, P Pavlakis, SE Poulos, S Alexandri, C Tziavos, A Sioulas, ...
Marine Geology 222, 399-418, 2005
742005
Assessment of island beach erosion due to sea level rise: the case of the Aegean archipelago (Eastern Mediterranean)
IN Monioudi, AF Velegrakis, AE Chatzipavlis, A Rigos, T Karambas, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 17 (3), 449-466, 2017
732017
Velocity structure and sea bed roughness associated with intertidal (sand and mud) flats and saltmarshes of the Wash, UK
X Ke, MB Collins, SE Poulos
Journal of Coastal Research, 702-715, 1994
701994
Water-sediment fluxes of Greek rivers, southeastern Alpine Europe: annual yields, seasonal variability, delta formation and human impact
SE Poulos, M Collins, G Evans
Zeitschrift für Geomorphologie 40 (2), 243-261, 1996
671996
Hydrology and circulation in the Southern Cretan Sea during the CINCS experiment (May 1994–September 1995)
D Georgopoulos, G Chronis, V Zervakis, V Lykousis, S Poulos, A Iona
Progress in Oceanography 46 (2-4), 89-112, 2000
662000
Recent evolution of a Mediterranean deltaic coastal zone: human impacts on the Inner Thermaikos Gulf, NW Aegean Sea
V Kapsimalis, SE Poulos, AP Karageorgis, P Pavlakis, M Collins
Journal of the Geological Society 162 (6), 897-908, 2005
56*2005
Coastal vulnerability assessment to sea-level rise bαsed on geomorphological and oceanographical parameters: the case of Argolikos Gulf, Peloponnese, Greece
K Gaki-Papanastassiou, E Karymbalis, SE Poulos, A Seni, C Zouva
J. Geosci 45, 109-122, 2010
552010
Oceanography and sedimentation in the semi-enclosed, deep-water Gulf of Corinth (Greece)
SE Poulos, MB Collins, C Pattiaratchi, A Cramp, W Gull, M Tsimplis, ...
Marine Geology 134 (3-4), 213-235, 1996
531996
Origin and distribution of the terrigenous component of the unconsolidated surface sediment of the Aegean floor: A synthesis
SE Poulos
Continental Shelf Research 29 (16), 2045-2060, 2009
482009
Suspended particulate matter and nepheloid layers over the southern margin of the Cretan Sea (NE Mediterranean): seasonal distribution and dynamics
G Chronis, V Lykousis, D Georgopoulos, V Zervakis, S Stavrakakis, ...
Progress in oceanography 46 (2-4), 163-185, 2000
472000
Psychosocial drivers for change: Understanding and promoting stakeholder engagement in local adaptation to climate change in three European Mediterranean case studies
S Luís, ML Lima, C Roseta-Palma, N Rodrigues, LP Sousa, F Freitas, ...
Journal of environmental management 223, 165-174, 2018
402018
Assessment of vulnerability of the eastern Cretan beaches (Greece) to sea level rise
IN Monioudi, A Karditsa, A Chatzipavlis, G Alexandrakis, OP Andreadis, ...
Regional Environmental Change 16, 1951-1962, 2016
382016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20