Παρακολούθηση
Jianliang Xiao
Jianliang Xiao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liverpool.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Heck Reaction in Ionic Liquids and the in Situ Identification of N-Heterocyclic Carbene Complexes of Palladium
L Xu, W Chen, J Xiao
Organometallics 19 (6), 1123-1127, 2000
6082000
Broader, greener, and more efficient: Recent advances in asymmetric transfer hydrogenation
C Wang, X Wu, J Xiao
Chemistry–An Asian Journal 3 (10), 1750-1770, 2008
4932008
Metal–organic conjugated microporous polymers
JX Jiang, C Wang, A Laybourn, T Hasell, R Clowes, YZ Khimyak, J Xiao, ...
Angewandte Chemie 123 (5), 1104-1107, 2011
3772011
Metal− Brønsted acid cooperative catalysis for asymmetric reductive amination
C Li, B Villa-Marcos, J Xiao
Journal of the American Chemical Society 131 (20), 6967-6969, 2009
3392009
Ionic liquid-promoted, highly regioselective Heck arylation of electron-rich olefins by aryl halides
J Mo, L Xu, J Xiao
Journal of the American Chemical Society 127 (2), 751-760, 2005
3082005
pH‐Regulated Asymmetric Transfer Hydrogenation of Quinolines in Water
C Wang, C Li, X Wu, A Pettman, J Xiao
Angewandte Chemie 121 (35), 6646-6650, 2009
2882009
A versatile catalyst for reductive amination by transfer hydrogenation
C Wang, A Pettman, J Bacsa, J Xiao
Angewandte Chemie International Edition 49 (41), 7548-7552, 2010
2862010
Insight into and practical application of pH‐controlled asymmetric transfer hydrogenation of aromatic ketones in water
X Wu, X Li, F King, J Xiao
Angewandte Chemie 117 (22), 3473-3477, 2005
2702005
Chiral counteranion-aided asymmetric hydrogenation of acyclic imines
C Li, C Wang, B Villa-Marcos, J Xiao
Journal of the American Chemical Society 130 (44), 14450-14451, 2008
2622008
Accelerated asymmetric transfer hydrogenation of aromatic ketones in water
X Wu, X Li, W Hems, F King, J Xiao
Organic & biomolecular chemistry 2 (13), 1818-1821, 2004
2622004
Toward green catalytic synthesis—Transition metal-catalyzed reactions in non-conventional media
S Liu, J Xiao
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 270 (1-2), 1-43, 2007
2562007
RhIII‐ and IrIII‐Catalyzed Asymmetric Transfer Hydrogenation of Ketones in Water
X Wu, X Li, A Zanotti‐Gerosa, A Pettman, J Liu, AJ Mills, J Xiao
Chemistry–A European Journal 14 (7), 2209-2222, 2008
2542008
Asymmetric transfer hydrogenation in water with a supported Noyori− Ikariya catalyst
X Li, X Wu, W Chen, FE Hancock, F King, J Xiao
Organic Letters 6 (19), 3321-3324, 2004
2402004
Iron catalyzed asymmetric hydrogenation of ketones
Y Li, S Yu, X Wu, J Xiao, W Shen, Z Dong, J Gao
Journal of the American Chemical Society 136 (10), 4031-4039, 2014
2382014
Acceptorless dehydrogenation of nitrogen heterocycles with a versatile iridium catalyst
J Wu, D Talwar, S Johnston, M Yan, J Xiao
Angewandte Chemie International Edition 52 (27), 6983-6987, 2013
2382013
A multilateral mechanistic study into asymmetric transfer hydrogenation in water
X Wu, J Liu, D Di Tommaso, JA Iggo, CRA Catlow, J Bacsa, J Xiao
Chemistry–A European Journal 14 (25), 7699-7715, 2008
2292008
Aqueous-phase asymmetric transfer hydrogenation of ketones–a greener approach to chiral alcohols
X Wu, J Xiao
Chemical communications, 2449-2466, 2007
2272007
On water and in air: fast and highly chemoselective transfer hydrogenation of aldehydes with iridium catalysts
X Wu, J Liu, X Li, A Zanotti-Gerosa, F Hancock, D Vinci, J Ruan, J Xiao
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION IN ENGLISH- 45 (40), 6718, 2006
2272006
From α-arylation of olefins to acylation with aldehydes: a journey in regiocontrol of the Heck reaction
J Ruan, J Xiao
Accounts of Chemical Research 44 (8), 614-626, 2011
2232011
Oxygen and base-free oxidative Heck reactions of arylboronic acids with olefins
J Ruan, X Li, O Saidi, J Xiao
Journal of the American Chemical Society 130 (8), 2424-2425, 2008
2232008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20