Παρακολούθηση
Peter Boncz
Peter Boncz
Professor, VU University Amsterdam & CWI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cwi.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MonetDB/X100: Hyper-Pipelining Query Execution.
PA Boncz, M Zukowski, N Nes
Cidr 5, 225-237, 2005
7812005
Super-scalar RAM-CPU cache compression
M Zukowski, S Heman, N Nes, P Boncz
22nd International Conference on Data Engineering (ICDE'06), 59-59, 2006
6162006
Database architecture optimized for the new bottleneck: Memory access
PA Boncz, S Manegold, ML Kersten
VLDB 99, 54-65, 1999
5341999
How good are query optimizers, really?
V Leis, A Gubichev, A Mirchev, P Boncz, A Kemper, T Neumann
Proceedings of the VLDB Endowment 9 (3), 204-215, 2015
4082015
MonetDB/XQuery: a fast XQuery processor powered by a relational engine
P Boncz, T Grust, M Van Keulen, S Manegold, J Rittinger, J Teubner
Proceedings of the 2006 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2006
4022006
Breaking the memory wall in MonetDB
PA Boncz, ML Kersten, S Manegold
Communications of the ACM 51 (12), 77-85, 2008
3802008
Column-oriented database systems
DJ Abadi, PA Boncz, S Harizopoulos
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (2), 1664-1665, 2009
3532009
The meaningful use of big data: four perspectives--four challenges
C Bizer, P Boncz, ML Brodie, O Erling
ACM Sigmod Record 40 (4), 56-60, 2012
3242012
The design and implementation of modern column-oriented database systems
D Abadi, P Boncz, S Harizopoulos, S Idreos, S Madden
Foundations and Trends® in Databases 5 (3), 197-280, 2013
2812013
The LDBC social network benchmark: Interactive workload
O Erling, A Averbuch, J Larriba-Pey, H Chafi, A Gubichev, A Prat, ...
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2015
2552015
Optimizing main-memory join on modern hardware
S Manegold, P Boncz, M Kersten
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 14 (4), 709-730, 2002
2412002
Morsel-driven parallelism: A NUMA-aware query evaluation framework for the many-core age
V Leis, P Boncz, A Kemper, T Neumann
Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2014
2402014
Monet: A next-generation DBMS kernel for query-intensive applications
PA Boncz
Universiteit van Amsterdam [Host] 1, 7, 2002
2292002
Learned cardinalities: Estimating correlated joins with deep learning
A Kipf, T Kipf, B Radke, V Leis, P Boncz, A Kemper
arXiv preprint arXiv:1809.00677, 2018
2252018
Generic database cost models for hierarchical memory systems
S Manegold, P Boncz, ML Kersten
VLDB'02: Proceedings of the 28th International Conference on Very Large …, 2002
2112002
Optimizing database architecture for the new bottleneck: memory access
S Manegold, PA Boncz, ML Kersten
The VLDB journal 9 (3), 231-246, 2000
2052000
MIL primitives for querying a fragmented world
PA Boncz, ML Kersten
The VLDB Journal 8 (2), 101-119, 1999
2011999
Database architecture evolution: Mammals flourished long before dinosaurs became extinct
S Manegold, ML Kersten, P Boncz
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (2), 1648-1653, 2009
1922009
MonetDB/X100-A DBMS In The CPU Cache.
M Zukowski, PA Boncz, N Nes, S Héman
IEEE Data Eng. Bull. 28 (2), 17-22, 2005
1822005
Cooperative scans: dynamic bandwidth sharing in a DBMS
M Zukowski, S Héman, N Nes, P Boncz
Proceedings of the 33rd international conference on Very large data bases …, 2007
1592007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20