Παρακολούθηση
Hans-Peter  Kriegel
Hans-Peter Kriegel
Professor für Informatik, Ludwig-Maximilians-University Munich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dbs.ifi.lmu.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise.
M Ester, HP Kriegel, J Sander, X Xu
kdd 96 (34), 226-231, 1996
278711996
LOF: identifying density-based local outliers
MM Breunig, HP Kriegel, RT Ng, J Sander
Proceedings of the 2000 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2000
83392000
The R*-tree: An efficient and robust access method for points and rectangles
N Beckmann, HP Kriegel, R Schneider, B Seeger
Proceedings of the 1990 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1990
69491990
OPTICS: Ordering points to identify the clustering structure
M Ankerst, MM Breunig, HP Kriegel, J Sander
ACM Sigmod record 28 (2), 49-60, 1999
56341999
The X-tree: An index structure for high-dimensional data
S Berchtold, DA Keim, HP Kriegel
Very large data-bases, 28-39, 1996
23421996
A three-way model for collective learning on multi-relational data.
M Nickel, V Tresp, HP Kriegel
Icml 11 (10.5555), 3104482.3104584, 2011
21642011
Density-based clustering in spatial databases: The algorithm gdbscan and its applications
J Sander, M Ester, HP Kriegel, X Xu
Data mining and knowledge discovery 2, 169-194, 1998
18811998
DBSCAN revisited, revisited: why and how you should (still) use DBSCAN
E Schubert, J Sander, M Ester, HP Kriegel, X Xu
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 42 (3), 1-21, 2017
15552017
Clustering high-dimensional data: A survey on subspace clustering, pattern-based clustering, and correlation clustering
HP Kriegel, P Kröger, A Zimek
Acm transactions on knowledge discovery from data (tkdd) 3 (1), 1-58, 2009
13892009
Integrating structured biological data by kernel maximum mean discrepancy
KM Borgwardt, A Gretton, MJ Rasch, HP Kriegel, B Schölkopf, AJ Smola
Bioinformatics 22 (14), e49-e57, 2006
13002006
Shortest-path kernels on graphs
KM Borgwardt, HP Kriegel
Fifth IEEE international conference on data mining (ICDM'05), 8 pp., 2005
11412005
Protein function prediction via graph kernels
KM Borgwardt, CS Ong, S Schönauer, SVN Vishwanathan, AJ Smola, ...
Bioinformatics 21 (suppl_1), i47-i56, 2005
10542005
Density‐based clustering
HP Kriegel, P Kröger, J Sander, A Zimek
Wiley interdisciplinary reviews: data mining and knowledge discovery 1 (3 …, 2011
10052011
Efficient processing of spatial joins using R-trees
T Brinkhoff, HP Kriegel, B Seeger
ACM SIGMOD Record 22 (2), 237-246, 1993
9821993
Angle-based outlier detection in high-dimensional data
HP Kriegel, M Schubert, A Zimek
Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2008
9282008
A survey on unsupervised outlier detection in high‐dimensional numerical data
A Zimek, E Schubert, HP Kriegel
Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal 5 (5 …, 2012
8632012
3D shape histograms for similarity search and classification in spatial databases
M Ankerst, G Kastenmüller, HP Kriegel, T Seidl
Advances in Spatial Databases: 6th International Symposium, SSD’99 Hong Kong …, 1999
8511999
The pyramid-technique:towards breaking the curse of dimensionality
HPK S Berchtold,C Böhm
ACM SIGMOD Int.Conference on Management of Data 1998 (1998), 142-153, 1998
8051998
Incremental Clustering for Mining in a Data Warehousing Environment
XX M Esrer,HP Kriegel,J Sander,M Wimmer
Proc.24th VLDB Conference 24 (1998), 323-333, 1998
786*1998
Incremental generalization for mining in a data warehousing environment
M Ester, R Wittmann
Advances in Database Technology—EDBT'98: 6th International Conference on …, 1998
7861998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20