Παρακολούθηση
Palamaru Mircea Nicolae
Palamaru Mircea Nicolae
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaic.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synthesis and characterization of nanocrystalline Zn ferrites substituted with Ni
T Slatineanu, AR Iordan, MN Palamaru, OF Caltun, V Gafton, L Leontie
Materials Research Bulletin 46 (9), 1455-1460, 2011
1172011
Ni ferrite highly organized as humidity sensors
AM Dumitrescu, G Lisa, AR Iordan, F Tudorache, I Petrila, AI Borhan, ...
Materials Chemistry and Physics 156, 170-179, 2015
1102015
Effect of Al3+ substituted zinc ferrite on photocatalytic degradation of Orange I azo dye
AI Borhan, P Samoila, V Hulea, AR Iordan, MN Palamaru
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 279, 17-23, 2014
982014
Preparation and magnetoelectric properties of NiFe2O4–PZT composites obtained in-situ by gel-combustion method
CE Ciomaga, M Airimioaei, V Nica, LM Hrib, OF Caltun, AR Iordan, ...
Journal of the European Ceramic Society 32 (12), 3325-3337, 2012
932012
Correlation between structural, magnetic and electrical properties of nanocrystalline Al3+ substituted zinc ferrite
AI Borhan, AR Iordan, MN Palamaru
Materials Research Bulletin 48 (7), 2549-2556, 2013
742013
Synthesis and functional properties of the Ni1− xMnxFe2O4 ferrites
M Airimioaei, CE Ciomaga, N Apostolescu, L Leontie, AR Iordan, ...
Journal of alloys and compounds 509 (31), 8065-8072, 2011
712011
In situ preparation of CoFe2O4–Pb (ZrTi) O3 multiferroic composites by gel-combustion technique
AR Iordan, M Airimioaiei, MN Palamaru, C Galassi, AV Sandu, ...
Journal of the European Ceramic Society 29 (13), 2807-2813, 2009
692009
The effect of chelating/combustion agent on catalytic activity and magnetic properties of Dy doped Ni–Zn ferrite
P Samoila, T Slatineanu, P Postolache, AR Iordan, MN Palamaru
Materials Chemistry and Physics 136 (1), 241-246, 2012
642012
Magnetic and dielectric properties of Co–Zn ferrite
T Slatineanu, AR Iordan, V Oancea, MN Palamaru, I Dumitru, ...
Materials Science and Engineering: B 178 (16), 1040-1047, 2013
572013
How cobalt ions substitution changes the structure and dielectric properties of magnesium ferrite?
AC Druc, AI Borhan, A Diaconu, AR Iordan, GG Nedelcu, L Leontie, ...
Ceramics International 40 (8), 13573-13578, 2014
552014
Cr3+ and Al3+ co-substituted zinc ferrite: Structural analysis, magnetic and electrical properties
AI Borhan, V Hulea, AR Iordan, MN Palamaru
Polyhedron 70, 110-118, 2014
552014
Influence of chromium ion substitution on the structure and properties of zinc ferrite synthesized by the sol–gel auto-combustion method
AI Borhan, T Slatineanu, AR Iordan, MN Palamaru
Polyhedron 56, 82-89, 2013
502013
Photocatalytic activity of spinel ZnFe2− xCrxO4 nanoparticles on removal Orange I azo dye from aqueous solution
AI Borhan, P Samoila, V Hulea, AR Iordan, MN Palamaru
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 45 (4), 1655-1660, 2014
472014
Study of the chelating/fuel agents influence on NiFe2O4 samples with potential catalytic properties
AM Dumitrescu, PM Samoila, V Nica, F Doroftei, AR Iordan, MN Palamaru
Powder technology 243, 9-17, 2013
472013
Optimization of synthesis conditions and the study of magnetic and dielectric properties for MgFe2O4 ferrite
AC Druc, AM Dumitrescu, AI Borhan, V Nica, AR Iordan, MN Palamaru
Central European Journal of Chemistry 11, 1330-1342, 2013
432013
Functional properties of Sm2NiMnO6 multiferroic ceramics prepared by spark plasma sintering
F Gheorghiu, L Curecheriu, I Lisiecki, P Beaunier, S Feraru, MN Palamaru, ...
Journal of Alloys and Compounds 649, 151-158, 2015
392015
Use of some oxides in radiolytical decomposition of water
A Cecal, M Goanta, M Palamaru, T Stoicescu, K Popa, A Paraschivescu, ...
Radiation Physics and Chemistry 62 (4), 333-336, 2001
392001
Structural Investigation and Functional Properties of MgxNi1−xFe2O4 Ferrites
M Airimioaei, MN Palamaru, AR Iordan, P Berthet, C Decorse, ...
Journal of the American Ceramic Society 97 (2), 519-526, 2014
362014
The influence of the chelating/combustion agents on the structure and magnetic properties of zinc ferrite
T Slatineanu, E Diana, V Nica, V Oancea, O Caltun, A Iordan, M Palamaru
Open Chemistry 10 (6), 1799-1807, 2012
322012
Preparation and properties of the CoFe2O4–Nb–Pb (Zr, Ti) O3 multiferroic composites prepared in situ by gel-combustion method
CE Ciomaga, C Galassi, F Prihor, I Dumitru, L Mitoseriu, AR Iordan, ...
Journal of alloys and compounds 485 (1-2), 372-378, 2009
322009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20