Παρακολούθηση
Vincenzo Sepe
Vincenzo Sepe
Ricercatore Geofisico INGV - ONT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ingv.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coseismic deformation of the destructive April 6, 2009 L'Aquila earthquake (central Italy) from GPS data
M Anzidei, E Boschi, V Cannelli, R Devoti, A Esposito, A Galvani, D Melini, ...
Geophysical Research Letters 36 (17), 2009
2262009
Geodetic model of the 2016 Central Italy earthquake sequence inferred from InSAR and GPS data
D Cheloni, V De Novellis, M Albano, A Antonioli, M Anzidei, S Atzori, ...
Geophysical Research Letters 44 (13), 6778-6787, 2017
1982017
A combined velocity field of the Mediterranean region
R Devoti, N d'Agostino, E Serpelloni, G Pietrantonio, F Riguzzi, ...
Annals of Geophysics, 2017
1252017
The intraplate Changbaishan volcanic field (China/North Korea): A review on eruptive history, magma genesis, geodynamic significance, recent dynamics and potential hazards
M Zhang, Z Guo, J Liu, G Liu, L Zhang, M Lei, W Zhao, L Ma, V Sepe, ...
Earth-Science Reviews 187, 19-52, 2018
912018
The new Italian seismic hazard model (MPS19)
C Meletti, W Marzocchi, V D'amico, G Lanzano, L Luzi, F Martinelli, ...
Annals of Geophysics 64 (1), 2021
792021
Flooding scenarios due to land subsidence and sea‐level rise: a case study for Lipari Island (Italy)
M Anzidei, A Bosman, R Carluccio, D Casalbore, F D'Ajello Caracciolo, ...
Terra Nova 29 (1), 44-51, 2017
582017
Integration of ground-based laser scanner and aerial digital photogrammetry for topographic modelling of Vesuvio volcano
A Pesci, M Fabris, D Conforti, F Loddo, P Baldi, M Anzidei
Journal of Volcanology and Geothermal Research 162 (3-4), 123-138, 2007
562007
Subsidence due to crack closure and depressurization of hydrothermal systems: a case study from Mt Epomeo (Ischia Island, Italy)
V Sepe, S Atzori, G Ventura
Terra Nova 19 (2), 127-132, 2007
462007
GPS observations of coseismic deformation following the May 20 and 29, 2012, Emilia seismic events (northern Italy): data, analysis and preliminary models
E Serpelloni, L Anderlini, A Avallone, V Cannelli, A Cavaliere, D Cheloni, ...
Annals of Geophysics, 2012
402012
Paleo-surfaces of glacio-eustatically forced aggradational successions in the coastal area of Rome: assessing interplay between tectonics and sea-level during the last ten …
F Marra, F Florindo, M Anzidei, V Sepe
Quaternary Science Reviews 148, 85-100, 2016
372016
GPS observations of coseismic deformation following the 2016, August 24, Mw 6 Amatrice earthquake (central Italy): data, analysis and preliminary fault model
D Cheloni, E Serpelloni, R Devoti, N D'Agostino, G Pietrantonio, F Riguzzi, ...
Annals of Geophysics, 2016
302016
Seismic surveillance and earthquake monitoring in Italy
L Margheriti, C Nostro, O Cocina, M Castellano, M Moretti, V Lauciani, ...
Seismological Research Letters 92 (3), 1659-1671, 2021
292021
Partitioning the ongoing extension of the central Apennines (Italy): Fault slip rates and bulk deformation rates from geodetic and stress data
MMC Carafa, A Galvani, D Di Naccio, V Kastelic, C Di Lorenzo, S Miccolis, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 125 (7), e2019JB018956, 2020
242020
La rete GPS dell'isola d'Ischia: Deformazioni del suolo in un'area vulcanica attiva (1998-2010).
P De Martino, U Tammaro, F Obrizzo, V Sepe, G Brandi, A D'Alessandro, ...
Quaderni di Geofisica, 2011
222011
The coseismic and postseismic deformation of the L’Aquila, 2009 earthquake from repeated GPS measurements
R Devoti, L Anderlini, M Anzidei, A Esposito, A Galvani, G Pietrantonio, ...
Italian Journal of Geosciences 131 (3), 348-358, 2012
212012
Rilievi geologici nell’area epicentrale della sequenza sismica dell’Aquilano del 6 aprile 2009
R Basili, P Burrato, FR Cinti, R Civico, L Cucci, G D'Addezio, ...
Quaderni di Geofisica, 2009
212009
Landslide susceptibility mapping by remote sensing and geomorphological data: Case studies on the Sorrentina Peninsula (Southern Italy)
C Spinetti, M Bisson, C Tolomei, L Colini, A Galvani, M Moro, M Saroli, ...
GIScience & remote sensing 56 (6), 940-965, 2019
202019
Monitoring and structural significance of ground deformations at Campi Flegrei supervolcano (Italy) from the combined 2D and 3D analysis of PS-InSAR, geophysical, geological …
G Ventura, G Vilardo, V Sepe
6th International symposium on digital earth, 2009
192009
Monitoraggio geodetico dell’isola d’Ischia: risultati della livellazione geometricadi precisione eseguita a Giugno 2010
C Del Gaudio, I Aquino, C Ricco, V Sepe, C Serio
Quaderni di Geofisica 87, 1-17, 2011
172011
Geomorphological and geophysical investigations for the characterization of the Roman Carsulae site (Tiber basin, Central Italy)
C Bottari, D Aringoli, R Carluccio, C Castellano, FDA Caracciolo, ...
Journal of Applied Geophysics 143, 74-85, 2017
162017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20