Παρακολούθηση
David Elliott
David Elliott
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα my.fit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A cloud-agnostic container orchestrator for improving interoperability
D Elliott, C Otero, M Ridley, X Merino
2018 IEEE 11th International Conference on Cloud Computing (CLOUD), 958-961, 2018
342018
Managed containers: A framework for resilient containerized mission critical systems
XM Aguilera, C Otero, M Ridley, D Elliott
2018 IEEE 11th International Conference on Cloud Computing (CLOUD), 946-949, 2018
272018
Tiny Transformers for Environmental Sound Classification at the Edge
D Elliott, CE Otero, S Wyatt, E Martino
arXiv preprint arXiv:2103.12157, 2021
242021
Environmental sound classification with tiny transformers in noisy edge environments
S Wyatt, D Elliott, A Aravamudan, CE Otero, LD Otero, ...
2021 IEEE 7th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 309-314, 2021
182021
Cyber-Physical Analytics: Environmental Sound Classification at the Edge
D Elliott, E Martino, CE Otero, A Smith, AM Peter, B Luchterhand, E Lam, ...
2020 IEEE 6th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 1-6, 2020
122020
Quantifying the security posture of containerized mission critical systems
M Ridley, C Otero, D Elliott, X Merino
SoutheastCon 2018, 1-4, 2018
72018
Tippers and stiffers: An analysis of tipping behavior in taxi trips
D Elliott, M Tomasini, M Oliveira, R Menezes
2017 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced …, 2017
72017
Vanishing Connections: Application Resiliency through Cross-Network TCP Migration
D Elliott
42018
A multi-firearm, multi-orientation audio dataset of gunshots
R Kabealo, S Wyatt, A Aravamudan, X Zhang, DN Acaron, MP Dao, ...
Data in brief 48, 109091, 2023
22023
ACE: An ATAK Plugin for Enhanced Acoustic Situational Awareness at the Edge
D Nieves-Acaron, B Luchterhand, A Aravamudan, D Elliott, S Wyatt, ...
MILCOM 2021-2021 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), 115-120, 0
2
Multiple Object Association Incorporating Object Tracking, Depth, and Velocity Analysis on 2D Videos
S Pogaru, A Bose, D Elliott, J O'Keefe
SoutheastCon 2021, 1-6, 2021
12021
The Structure of Cattle Trade Movements in Brazil
DL Cardoso, D Elliott, CMBM Rocha, JF da Cruz, R Menezes
1
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12