Παρακολούθηση
Joseph Kiniry
Joseph Kiniry
Principal Scientist, Galois and Principled CEO & Chief Scientist, Free & Fair
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of JML tools and applications
L Burdy, Y Cheon, D Cok, MD Ernst, J Kiniry, GT Leavens, K Rustan, ...
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 80, 75-91, 2003
11892003
ESC/Java2: Uniting ESC/Java and JML
D Cok, J Kiniry
Construction and Analysis of Safe, Secure, and Interoperable Smart Devices …, 2005
417*2005
A hands-on look at Java mobile agents
J Kiniry, D Zimmerman
Internet Computing, IEEE 1 (4), 21-30, 1997
3541997
Beyond assertions: Advanced specification and verification with JML and ESC/Java2
P Chalin, J Kiniry, G Leavens, E Poll
Formal Methods for Components and Objects, 342-363, 2006
3502006
JML reference manual
GT Leavens, E Poll, C Clifton, Y Cheon, C Ruby, D Cok, P Müller, J Kiniry, ...
Department of Computer Science, Iowa State University 226, 2008
249*2008
Infospheres distributed object system
KM Chandy, J Kiniry, A Rifkin, D Zimmerman, W Tanaka, L Weisman
US Patent 6,898,791, 2005
1092005
Reasoning about feature models in higher-order logic
M Janota, J Kiniry
Software Product Line Conference, 2007. SPLC 2007. 11th International, 13-22, 2007
842007
Java program verification challenges
B Jacobs, J Kiniry, M Warnier
Formal Methods for Components and Objects, 202-219, 2003
712003
Soundness and completeness warnings in ESC/Java2
JR Kiniry, AE Morkan, B Denby
Proceedings of the 2006 conference on Specification and verification of …, 2006
412006
E-matching for fun and profit
M Moskal, J Lopuszanski, JR Kiniry
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 198 (2), 19-35, 2008
392008
A framework for structured distributed object computing
KM Chandy, J Kiniry, A Rifkin, D Zimmerman
Parallel Computing 24 (12-13), 1901-1922, 1998
391998
The KOA remote voting system: A summary of work to date
JR Kiniry, AE Morkan, D Cochran, F Fairmichael, P Chalin, M Oostdijk, ...
Proceedings of the 2nd international conference on Trustworthy global …, 2006
352006
Secret ninja formal methods
J Kiniry, D Zimmerman
FM 2008: Formal Methods, 214-228, 2008
332008
Strongest postcondition of unstructured programs
R Grigore, J Charles, F Fairmichael, J Kiniry
Proceedings of the 11th International Workshop on Formal Techniques for Java …, 2009
272009
Exceptions in Java and Eiffel: Two extremes in exception design and application
J Kiniry
Advanced Topics in Exception Handling Techniques, 288-300, 2006
232006
Wavelength division multiplexing: ultra high speed fiber optics
JR Kiniry
IEEE Internet Computing 2 (2), 13-15, 1998
231998
Webs of archived distributed computations for asynchronous collaboration
KM Chandy, J Kiniry, A Rifkin, D Zimmerman
The Journal of Supercomputing 11 (2), 101-118, 1997
211997
A JML tutorial: Modular specification and verification of functional behavior for Java
GT Leavens, JR Kiniry, E Poll
Proceedings of the 19th international conference on Computer aided …, 2007
19*2007
Semantic component composition
JR Kiniry
Arxiv preprint cs/0204036, 2002
192002
Integrating static checking and interactive verification: Supporting multiple theories and provers in verification
J Kiniry, P Chalin, C Hurlin
Verified Software: Theories, Tools, Experiments, 153-160, 2008
182008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20