Παρακολούθηση
Michael Edward Goebel
Michael Edward Goebel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Variations in behavior and condition of a Southern Ocean top predator in relation to in situ oceanographic conditions
M Biuw, L Boehme, C Guinet, M Hindell, D Costa, JB Charrassin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (34), 13705-13710, 2007
4122007
A small unmanned aerial system for estimating abundance and size of Antarctic predators
ME Goebel, WL Perryman, JT Hinke, DJ Krause, NA Hann, S Gardner, ...
Polar Biology 38, 619-630, 2015
2552015
Southern Ocean frontal structure and sea-ice formation rates revealed by elephant seals
JB Charrassin, M Hindell, SR Rintoul, F Roquet, S Sokolov, M Biuw, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (33), 11634-11639, 2008
2332008
Interpolation of animal tracking data in a fluid environment
Y Tremblay, SA Shaffer, SL Fowler, CE Kuhn, BI McDonald, MJ Weise, ...
Journal of Experimental Biology 209 (1), 128-140, 2006
2192006
Tracking of marine predators to protect Southern Ocean ecosystems
MA Hindell, RR Reisinger, Y Ropert-Coudert, LA Hückstädt, PN Trathan, ...
Nature 580 (7801), 87-92, 2020
2182020
Separation of foraging habitat among breeding sites of a colonial marine predator, the northern fur seal (Callorhinus ursinus)
BW Robson, ME Goebel, JD Baker, RR Ream, TR Loughlin, RC Francis, ...
Canadian Journal of Zoology 82 (1), 20-29, 2004
1712004
Approaches to studying climatic change and its role on the habitat selection of Antarctic pinnipeds
DP Costa, LA Huckstadt, DE Crocker, BI McDonald, ME Goebel, ...
Integrative and Comparative Biology 50 (6), 1018-1030, 2010
1662010
Aerobic dive limit: how often does it occur in nature?
DP Costa, NJ Gales, ME Goebel
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative …, 2001
1602001
Stable isotope analyses reveal individual variability in the trophic ecology of a top marine predator, the southern elephant seal
LA Hückstädt, PL Koch, BI McDonald, ME Goebel, DE Crocker, DP Costa
Oecologia 169, 395-406, 2012
1252012
Diving patterns and foraging locations of female northern fur seals
ME Goebel
Fish. Bull. 89, 171-179, 1991
1201991
Options for allocating the precautionary catch limit of krill among small-scale management units in the Scotia Sea
RP Hewitt, G Watters, PN Trathan, JP Croxall, ME Goebel, D Ramm, ...
Ccamlr Science 11, 81-97, 2004
1172004
An accurate and adaptable photogrammetric approach for estimating the mass and body condition of pinnipeds using an unmanned aerial system
DJ Krause, JT Hinke, WL Perryman, ME Goebel, DJ LeRoi
PloS one 12 (11), e0187465, 2017
1152017
Identifying risk: concurrent overlap of the Antarctic krill fishery with krill-dependent predators in the Scotia Sea
JT Hinke, AM Cossio, ME Goebel, CS Reiss, WZ Trivelpiece, GM Watters
PLoS One 12 (1), e0170132, 2017
1112017
The Ontogeny of Metabolic Rate and Thermoregulatory Capabilities of Northern Fur Seal, Callorhinus Ursinus, Pups in Air and Water
MJ Donohue, DP Costa, ME Goebel, JD Baker
Journal of Experimental Biology 203 (6), 1003-1016, 2000
1082000
Oceanic controls on the mass balance of Wilkins Ice Shelf, Antarctica
L Padman, DP Costa, MS Dinniman, HA Fricker, ME Goebel, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 117 (C1), 2012
842012
Diving behaviour of chinstrap penguins at Seal Island
JL Bengtson, DA Croll, ME Goebel
Antarctic science 5 (1), 9-15, 1993
801993
Spatial and isotopic niche partitioning during winter in chinstrap and Adélie penguins from the South Shetland Islands
JT Hinke, MJ Polito, ME Goebel, S Jarvis, CS Reiss, SR Thorrold, ...
Ecosphere 6 (7), 1-32, 2015
712015
Electronic tracking tag programming is critical to data collection for behavioral time‐series analysis
GA Breed, DP Costa, ME Goebel, PW Robinson
Ecosphere 2 (1), 1-12, 2011
642011
Seals map bathymetry of the Antarctic continental shelf
L Padman, DP Costa, ST Bolmer, ME Goebel, LA Huckstadt, A Jenkins, ...
Geophysical Research Letters 37 (21), 2010
592010
Top‐down and bottom‐up influences on demographic rates of Antarctic fur seals Arctocephalus gazella
LK Schwarz, ME Goebel, DP Costa, AM Kilpatrick
Journal of Animal Ecology 82 (4), 903-911, 2013
532013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20