Παρακολούθηση
Tiago Fioreze
Tiago Fioreze
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alumnus.utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the likelihood of using Mobility-as-a-Service: A case study on innovative mobility services among residents in the Netherlands
T Fioreze, M De Gruijter, K Geurs
Case Studies on Transport Policy 7 (4), 790-801, 2019
1062019
Comparing web services with SNMP in a management by delegation environment
T Fioreze, LZ Granville, MJ Almeida, LR Tarouco
2005 9th IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management …, 2005
412005
SURFmap: A network monitoring tool based on the Google Maps API
R Hofstede, T Fioreze
2009 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management, 676-690, 2009
352009
The network data handling war: Mysql vs. nfdump
R Hofstede, A Sperotto, T Fioreze, A Pras
Networked Services and Applications-Engineering, Control and Management …, 2010
282010
Finding elephant flows for optical networks
T Fioreze, MO Wolbers, R van de Meent, A Pras
2007 10th IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management …, 2007
262007
The potential of a Mobility-as-a-Service platform in a depopulating area in The Netherlands: An exploration of small and big data
KT Geurs, K Gkiotsalitis, T Fioreze, G Visser, M Veenstra
Advances in Transport Policy and Planning 2, 57-79, 2018
242018
Using NetFlow/IPFIX for network management
A Pras, R Sadre, A Sperotto, T Fioreze, D Hausheer, J Schönwälder
Journal of Network and Systems Management 17, 482-487, 2009
192009
A statistical analysis of network parameters for the self-management of lambda-connections
T Fioreze, L Granville, R Sadre, A Pras
Scalability of Networks and Services: Third International Conference on …, 2009
152009
Extending the Domain Name System (DNS) to provide geographical addressing towards vehicular ad-hoc networks (VANETs)
T Fioreze, G Heijenk
2011 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC), 70-77, 2011
142011
How employees view smart cycling to work: A regional survey in the Netherlands
T Fioreze, T Thomas, B Huang, E van Berkum
Travel behaviour and society 16, 224-234, 2019
132019
Self-management of hybrid networks: Can we trust netflow data?
T Fioreze, LZ Granville, A Pras, A Sperotto, R Sadre
2009 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management, 577-584, 2009
122009
Multinomial logit analysis of the effects of five different app‐based incentives to encourage cycling to work
B Huang, T Fioreze, T Thomas, E Van Berkum
IET Intelligent Transport Systems 12 (10), 1421-1432, 2018
112018
Extending DNS to support geocasting towards VANETs: A proposal
T Fioreze, G Heijenk
2010 IEEE Vehicular Networking Conference, 271-277, 2010
112010
An architecture for the self-management of lambda-connections in hybrid networks
T Fioreze, R van de Meent, A Pras
Dependable and Adaptable Networks and Services: 13th Open European Summer …, 2007
112007
Using self-management for establishing light paths in optical networks: an overview
T Fioreze, A Pras
12th Open European Summer School, 17-20, 2006
102006
Self-management of Hybrid Optical and Packet Switching Networks
T Fioreze
University of Twente, 2010
92010
The effect of incentives to promote cycling: a mobility living Lab
B Huang, T Thomas, B Groenewolt, T Fioreze, E van Berkum
Transportation Research Board 97th Annual MeetingTransportation Research Board, 2018
82018
Perceived versus actual waiting time: A case study among cyclists in Enschede, The Netherlands
T Fioreze, B Groenewolt, J Koolwaaij, K Geurs
Transport Findings, 2019
52019
Characterization of IP flows eligible for lambda-connections in optical networks
T Fioreze, MO Wolbers, R van de Meent, A Pras
NOMS 2008-2008 IEEE Network Operations and Management Symposium, 256-262, 2008
52008
Self-management of lambda-connections in optical networks
T Fioreze, A Pras
IFIP International Conference on Autonomous Infrastructure, Management and …, 2007
52007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20