Παρακολούθηση
John Calambokidis
John Calambokidis
Cascadia Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cascadiaresearch.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sink or swim: strategies for cost-efficient diving by marine mammals
TM Williams, RW Davis, LA Fuiman, J Francis, BJ Le, Boeuf, M Horning, ...
Science 288 (5463), 133-136, 2000
4942000
Abundant mitochondrial DNA variation and world-wide population structure in humpback whales.
CS Baker, A Perry, JL Bannister, MT Weinrich, RB Abernethy, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 90 (17), 8239-8243, 1993
4741993
Southern Hemisphere humpback whales wintering off Central America: insights from water temperature into the longest mammalian migration
K Rasmussen, DM Palacios, J Calambokidis, MT Saborío, L Dalla Rosa, ...
Biology letters 3 (3), 302-305, 2007
4312007
Influence of seasonal migration on geographic distribution of mitochondrial DNA haplotypes in humpback whales
CS Baker, SR Palumbi, RH Lambertsen, MT Weinrich, J Calambokidis, ...
Nature 344 (6263), 238-240, 1990
4171990
Abundance of blue and humpback whales in the eastern North Pacific estimated by capture‐recapture and line‐transect methods
J Calambokidis, J Barlow
Marine Mammal Science 20 (1), 63-85, 2004
3652004
Large whale ship strike database
AS Jensen, GK Silber, J Calambokidis
3402003
Behavioral context of call production by eastern North Pacific blue whales
EM Oleson, J Calambokidis, WC Burgess, MA McDonald, CA LeDuc, ...
Marine Ecology progress series 330, 269-284, 2007
3362007
Kinematics of foraging dives and lunge-feeding in fin whales
JA Goldbogen, J Calambokidis, RE Shadwick, EM Oleson, MA McDonald, ...
Journal of Experimental Biology 209 (7), 1231-1244, 2006
3312006
First direct measurements of behavioural responses by Cuvier's beaked whales to mid-frequency active sonar
SL DeRuiter, BL Southall, J Calambokidis, WMX Zimmer, D Sadykova, ...
Biology letters 9 (4), 20130223, 2013
3082013
Blue whales respond to simulated mid-frequency military sonar
JA Goldbogen, BL Southall, SL DeRuiter, J Calambokidis, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1765), 20130657, 2013
3032013
Mechanics, hydrodynamics and energetics of blue whale lunge feeding: efficiency dependence on krill density
JA Goldbogen, J Calambokidis, E Oleson, J Potvin, ND Pyenson, ...
Journal of Experimental Biology 214 (1), 131-146, 2011
2952011
Movements and population structure of humpback whales in the North Pacific
J Calambokidis, GH Steiger, JM Straley, LM Herman, S Cerchio, ...
Marine mammal science 17 (4), 769-794, 2001
2912001
Underestimating the damage: interpreting cetacean carcass recoveries in the context of the Deepwater Horizon/BP incident
R Williams, S Gero, L Bejder, J Calambokidis, SD Kraus, D Lusseau, ...
Conservation Letters 4 (3), 228-233, 2011
2792011
MOVEMENTS OF NORTH PACIFIC BLUE WHALES DURING THE FEEDING SEASON OFF SOUTHERN CALIFORNIA AND THEIR SOUTHERN FALL MIGRATION1
BR Mate, BA Lagerquist, J Calambokidis
Marine Mammal Science 15 (4), 1246-1257, 1999
2741999
Integrative approaches to the study of baleen whale diving behavior, feeding performance, and foraging ecology
JA Goldbogen, AS Friedlaender, J Calambokidis, MF McKenna, M Simon, ...
BioScience 63 (2), 90-100, 2013
2642013
Probability of detecting harbor porpoise from aerial surveys: estimating g (0)
JL Laake, J Calambokidis, SD Osmek, DJ Rugh
The Journal of wildlife management, 63-75, 1997
2501997
Trends and status of harbor seals in Washington State: 1978-1999
S Jeffries, H Huber, J Calambokidis, J Laake
The Journal of wildlife management, 207-218, 2003
2412003
Strong maternal fidelity and natal philopatry shape genetic structure in North Pacific humpback whales
CS Baker, D Steel, J Calambokidis, E Falcone, U González-Peral, ...
Marine ecology progress series 494, 291-306, 2013
2402013
Assessing the risk of ships striking large whales in marine spatial planning
JV Redfern, MF McKenna, TJ Moore, J Calambokidis, ML Deangelis, ...
Conservation Biology 27 (2), 292-302, 2013
2292013
SPLASH: Structure of populations, levels of abundance and status of humpback whales in the North Pacific
J Calambokidis, EA Falcone, TJ Quinn, AM Burdin, PJ Clapham, JKB Ford, ...
Final report for Contract AB133F-03-RP-00078 57, 2008
2252008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20