Παρακολούθηση
Carlos Castillo
Carlos Castillo
ICREA Research Professor at Universitat Pompeu Fabra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icrea.cat - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Information credibility on Twitter
C Castillo, M Mendoza, B Poblete
Proc. World Wide Web (now TheWebConference) -- Winner of Test of Time Award …, 2011
26122011
Finding High-Quality Content in Social Media
E Agichtein, C Castillo, D Donato, A Gionis, G Mishne
Web Search and Data Mining (WSDM) -- Winner of Test of Time Award, 183-194, 2008
19472008
Twitter under crisis: can we trust what we RT?
M Mendoza, B Poblete, C Castillo
Proceedings of the First Workshop on Social Media Analytics, 71-79, 2010
13852010
Processing social media messages in mass emergency: A survey
M Imran, C Castillo, F Diaz, S Vieweg
ACM Computing Surveys (CSUR) 47 (4), 1-38, 2015
9112015
AIDR: Artificial Intelligence for Disaster Response
M Imran, C Castillo, J Lucas, P Meier, S Vieweg
WWW Conference (Demos), 2014
5742014
What to Expect When the Unexpected Happens: Social Media Communications Across Crises
A Olteanu, S Vieweg, C Castillo
Computer Supported Collaborative Work and Social Computing (CSCW), 2015
5082015
Extracting information nuggets from disaster-related messages in social media
M Imran, SM Elbassuoni, C Castillo, F Diaz, P Meier
Inf. Sys. for Crisis Response and Management (ISCRAM) -- Best Paper Award 26, 2013
5072013
Social Data: Biases, Methodological Pitfalls, and Ethical Boundaries
A Olteanu, C Castillo, F Diaz, E Kiciman
Frontiers in Big Data 2, 2019
4912019
Know your neighbors: web spam detection using the web topology
C Castillo, D Donato, A Gionis, V Murdock, F Silvestri
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
4732007
Information and influence propagation in social networks
W Chen, C Castillo, LVS Lakshmanan
Springer Nature, 2022
4612022
Tweetcred: Real-time credibility assessment of content on Twitter
A Gupta, P Kumaraguru, C Castillo, P Meier
Social Informatics, 228-243, 2014
4262014
Predicting information credibility in time-sensitive social media
C Castillo, M Mendoza, B Poblete
Internet Research 23 (5), 2013
4212013
Social network analysis and mining for business applications
F Bonchi, C Castillo, A Gionis, A Jaimes
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2 (3), 1-37, 2011
4202011
The query-flow graph: model and applications
P Boldi, F Bonchi, C Castillo, D Donato, A Gionis, S Vigna
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
4192008
CrisisLex: A Lexicon for Collecting and Filtering Microblogged Communications in Crises
A Olteanu, C Castillo, F Diaz, S Vieweg
Int. Conf. on Weblogs and Social Media (ICWSM), 2014
4052014
Algorithmic Bias: From Discrimination Discovery to Fairness-aware Data Mining
S Hajian, F Bonchi, C Castillo
Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) Tutorials, 2125-2126, 2016
3972016
Correlating financial time series with micro-blogging activity
EJ Ruiz, V Hristidis, C Castillo, A Gionis, A Jaimes
Proceedings of the fifth ACM international conference on Web search and data …, 2012
3892012
FA*IR: A Fair Top-k Ranking Algorithm
M Zehlike, F Bonchi, C Castillo, S Hajian, M Megahed, R Baeza-Yates
Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2017
3752017
Efficient semi-streaming algorithms for local triangle counting in massive graphs
L Becchetti, P Boldi, C Castillo, A Gionis
Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2008
3732008
Fast shortest path distance estimation in large networks
M Potamias, F Bonchi, C Castillo, A Gionis
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
3672009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20