Παρακολούθηση
Ahmed Touati
Ahmed Touati
Meta AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umontreal.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning Dynamics Model in Reinforcement Learning by Incorporating the Long Term Future
NR Ke, A Singh, A Touati, A Goyal, Y Bengio, D Parikh, D Batra
ICLR 2019 - Proceedings of the Seventh International Conference on Learning …, 2019
65*2019
Convergent Tree Backup and Retrace with Function Approximation
A Touati, PL Bacon, D Precup, P Vincent
ICML 2018, Proceedings of the 35th International Conference on Machine …, 2017
442017
Randomized value functions via multiplicative normalizing flows
A Touati, H Satija, J Romoff, J Pineau, P Vincent
UAI2019: Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence 2019, 2018
352018
Learnable explicit density for continuous latent space and variational inference
CW Huang, A Touati, L Dinh, M Drozdzal, M Havaei, L Charlin, ...
ICML 2017 Workshop on Principle Approaches to Deep Learning (padl), 2017
292017
Real-time privacy-preserving model-based estimation of traffic flows
J Le Ny, A Touati, GJ Pappas
2014 ACM/IEEE International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS), 92-102, 2014
262014
Efficient learning in non-stationary linear Markov decision processes
A Touati, P Vincent
arXiv preprint arXiv:2010.12870, 2020
212020
Parametric adversarial divergences are good task losses for generative modeling
G Huang, H Berard, A Touati, G Gidel, P Vincent, S Lacoste-Julien
MAIS18, Montreal AI Symposium 2018, 2017
202017
Learning One Representation to Optimize All Rewards
A Touati, Y Ollivier
NeurIPS 2021: Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems, 2021
192021
Separable value functions across time-scales
J Romoff, P Henderson, A Touati, Y Ollivier, J Pineau, E Brunskill
ICML 2019, Proceedings of the 36th International Conference on Machine …, 2019
18*2019
Zooming for efficient model-free reinforcement learning in metric spaces
A Touati, AA Taiga, MG Bellemare
arXiv preprint arXiv:2003.04069, 2020
142020
Stable Policy Optimization via Off-Policy Divergence Regularization
A Touati, A Zhang, J Pineau, P Vincent
UAI2020: Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence 2020, 2020
132020
SVRG for policy evaluation with fewer gradient evaluations
Z Peng, A Touati, P Vincent, D Precup
IJCAI2020: the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2019
102019
Stochastic Neural Network with Kronecker Flow
CW Huang, A Touati, P Vincent, GK Dziugaite, A Lacoste, A Courville
AISTATS 2020 - Proceedings of the 23nd International Conference on …, 2019
82019
TDprop: Does Adaptive Optimization With Jacobi Preconditioning Help Temporal Difference Learning?
J Romoff, P Henderson, D Kanaa, E Bengio, A Touati, PL Bacon, J Pineau
Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous Agents and …, 2021
7*2021
Maximum reward formulation in reinforcement learning
SK Gottipati, Y Pathak, R Nuttall, R Chunduru, A Touati, SG Subramanian, ...
arXiv preprint arXiv:2010.03744, 2020
5*2020
Does Zero-Shot Reinforcement Learning Exist?
A Touati, J Rapin, Y Ollivier
ICLR 2023, 2022
22022
Adaptive Stochastic Dual Coordinate Ascent for Conditional Random Fields
RL Priol, A Touati, S Lacoste-Julien
OPTML 2017: 10th NIPS Workshop on Optimization for Machine Learning (NIPS 2017), 2017
22017
Scalable Representation Learning in Linear Contextual Bandits with Constant Regret Guarantees
A Tirinzoni, M Papini, A Touati, A Lazaric, M Pirotta
NeurIPS 2022, 2022
12022
Large state spaces and self-supervision in reinforcement learning
A Touati
12022
Sharp Analysis of Smoothed Bellman Error Embedding
A Touati, P Vincent
ICML 2020 Workshop on Theoretical Foundations of Reinforcement Learning, 2020
12020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20