Παρακολούθηση
Song-Wen Huang
Song-Wen Huang
Black Sesame Technologies, Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα buffalo.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient resource allocation in cooperative cognitive radio networks: A coalitional game approach
SW Huang, YW Chan, FT Chien, YC Chung
IET International Communication Conference on Wireless Mobile and Computing …, 2011
102011
Underwater acoustic communications using quasi-orthogonal chirps
SW Huang, G Sklivanitis, DA Pados, SN Batalama
Signals, Systems, and Computers, 2017 51st Asilomar Conference on, 1749-1753, 2017
82017
M-ary orthogonal chirp modulation for coherent and non-coherent underwater acoustic communications
SW Huang, DA Pados
arXiv preprint arXiv:1803.02950, 2018
32018
Multicarrier chirp-division multiplexing for RF and underwater acoustic communications
SW Huang
University at Buffalo, The State University of New York, 2018
32018
Multicarrier chirp-division multiplexing for wireless communications
SW Huang, DA Pados
arXiv preprint arXiv:1812.09592, 2018
22018
Adaptive multiuser MCDM for underwater acoustic communications
SW Huang, DA Pados
arXiv preprint arXiv:2003.01988, 2020
12020
Method and apparatus for high data rate long range acoustic and RF communication using chirp waveform modulation
D Pados, S Batalama, G Skilvanitis, S Huang
US Patent 11,394,594, 2022
2022
Coalitional game theoretic power control and time allocation in cooperative cognitive radio networks
SW Huang
交通大學電子工程系所學位論文, 1-49, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8