Παρακολούθηση
Georgios (Yorgos) Tzimiropoulos
Georgios (Yorgos) Tzimiropoulos
Samsung AI Center, Cambridge | Queen Mary University of London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qmul.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How far are we from solving the 2D & 3D Face Alignment problem? (and a dataset of 230,000 3D facial landmarks)
A Bulat, G Tzimiropoulos
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1021-1030, 2017
16792017
300 Faces in-the-Wild Challenge: The first facial landmark localization Challenge
C Sagonas, G Tzimiropoulos, S Zafeiriou, M Pantic
International Conference on Computer Vision, (ICCV-W), 300 Faces in-the-Wild …, 2013
13542013
300 faces in-the-wild challenge: Database and results
C Sagonas, E Antonakos, G Tzimiropoulos, S Zafeiriou, M Pantic
Image and vision computing 47, 3-18, 2016
8882016
Human pose estimation via convolutional part heatmap regression
A Bulat, G Tzimiropoulos
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
6732016
Large pose 3D face reconstruction from a single image via direct volumetric CNN regression
AS Jackson, A Bulat, V Argyriou, G Tzimiropoulos
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1031-1039, 2017
5212017
A semi-automatic methodology for facial landmark annotation
C Sagonas, G Tzimiropoulos, S Zafeiriou, M Pantic
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
4902013
To learn image super-resolution, use a gan to learn how to do image degradation first
A Bulat, J Yang, G Tzimiropoulos
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 185-200, 2018
4312018
The first facial landmark tracking in-the-wild challenge: Benchmark and results
J Shen, S Zafeiriou, GG Chrysos, J Kossaifi, G Tzimiropoulos, M Pantic
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2015
3942015
Super-fan: Integrated facial landmark localization and super-resolution of real-world low resolution faces in arbitrary poses with gans
A Bulat, G Tzimiropoulos
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
3672018
Deep machine learning provides state-of-the-art performance in image-based plant phenotyping.
MP Pound, AJ Burgess, MH Wilson, JA Atkinson, M Griffiths, AS Jackson, ...
GigaScience, 2017
3592017
Combining residual networks with LSTMs for lipreading
T Stafylakis, G Tzimiropoulos
Proceedings of Interspeech, 2017
3342017
Optimization problems for fast AAM fitting in-the-wild
G Tzimiropoulos, M Pantic
Computer Vision (ICCV), 2013 IEEE International Conference on, 2013
3142013
End-to-end audiovisual speech recognition
S Petridis, T Stafylakis, P Ma, F Cai, G Tzimiropoulos, M Pantic
2018 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2018
3042018
Project-out cascaded regression with an application to face alignment
G Tzimiropoulos
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
2862015
Gauss-Newton Deformable Part Models for Face Alignment in-the-Wild
G Tzimiropoulos, M Pantic
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
2842014
Binarized convolutional landmark localizers for human pose estimation and face alignment with limited resources
A Bulat, G Tzimiropoulos
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 3706-3714, 2017
2592017
Training binary neural networks with real-to-binary convolutions
B Martinez, J Yang, A Bulat, G Tzimiropoulos
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020
2352020
AFEW-VA database for valence and arousal estimation in-the-wild
J Kossaifi, G Tzimiropoulos, S Todorovic, M Pantic
Image and Vision Computing 65, 23-36, 2017
2352017
Robust FFT-based scale-invariant image registration with image gradients
G Tzimiropoulos, V Argyriou, S Zafeiriou, T Stathaki
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 32 (10), 1899 …, 2010
2102010
XNOR-Net++: Improved binary neural networks
A Bulat, G Tzimiropoulos
British Machine Vision Conference (BMVC), 2019
2072019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20