Παρακολούθηση
Randy A Bartels
Randy A Bartels
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rams.colostate.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Shaped-pulse optimization of coherent emission of high-harmonic soft X-rays
R Bartels, S Backus, E Zeek, L Misoguti, G Vdovin, IP Christov, ...
Nature 406 (6792), 164-166, 2000
9272000
Generation of spatially coherent light at extreme ultraviolet wavelengths
RA Bartels, A Paul, H Green, HC Kapteyn, MM Murnane, S Backus, ...
Science 297 (5580), 376-378, 2002
4842002
Quasi-phase-matched generation of coherent extreme-ultraviolet light
A Paul, RA Bartels, R Tobey, H Green, S Weiman, IP Christov, ...
Nature 421 (6918), 51-54, 2003
4032003
Phase modulation of ultrashort light pulses using molecular rotational wave packets
RA Bartels, TC Weinacht, N Wagner, M Baertschy, CH Greene, ...
Physical review letters 88 (1), 013903, 2001
3112001
Adaptive pulse compression for transform-limited 15-fs high-energy pulse generation
E Zeek, R Bartels, MM Murnane, HC Kapteyn, S Backus, G Vdovin
Optics Letters 25 (8), 587-589, 2000
2022000
High-efficiency, single-stage 7-kHz high-average-power ultrafast laser system
S Backus, R Bartels, S Thompson, R Dollinger, HC Kapteyn, MM Murnane
Optics Letters 26 (7), 465-467, 2001
1852001
Generation of broadband VUV light using third-order cascaded processes
L Misoguti, S Backus, CG Durfee, R Bartels, MM Murnane, HC Kapteyn
Physical Review Letters 87 (1), 013601, 2001
1572001
Coherent learning control of vibrational motion in room temperature molecular gases
TC Weinacht, R Bartels, S Backus, PH Bucksbaum, B Pearson, ...
Chemical Physics Letters 344 (3-4), 333-338, 2001
1552001
Nonresonant control of multimode molecular wave packets at room temperature
RA Bartels, TC Weinacht, SR Leone, HC Kapteyn, MM Murnane
Physical Review Letters 88 (3), 033001, 2002
1342002
Coherent artifact in modern pulse measurements
J Ratner, G Steinmeyer, TC Wong, R Bartels, R Trebino
Optics letters 37 (14), 2874-2876, 2012
1122012
Simplified setup for high-resolution spectroscopy that uses ultrashort pulses
E Gershgoren, RA Bartels, JT Fourkas, R Tobey, MM Murnane, ...
Optics letters 28 (5), 361-363, 2003
1062003
Spatially-chirped modulation imaging of absorbtion and fluorescent objects on single-element optical detector
G Futia, P Schlup, DG Winters, RA Bartels
Optics express 19 (2), 1626-1640, 2011
912011
Learning from learning algorithms: Application to attosecond dynamics of high-harmonic generation
RA Bartels, MM Murnane, HC Kapteyn, I Christov, H Rabitz
Physical Review A 70 (4), 043404, 2004
832004
Attosecond time-scale feedback control of coherent X-ray generation
R Bartels, S Backus, I Christov, H Kapteyn, M Murnane
Chemical Physics 267 (1-3), 277-289, 2001
782001
Impulsive stimulated Raman scattering of molecular vibrations using nonlinear pulse shaping
RA Bartels, S Backus, MM Murnane, HC Kapteyn
Chemical Physics Letters 374 (3-4), 326-333, 2003
742003
Soft x-ray laser holography with wavelength resolution
PW Wachulak, MC Marconi, RA Bartels, CS Menoni, JJ Rocca
JOSA B 25 (11), 1811-1814, 2008
732008
Superresolved multiphoton microscopy with spatial frequency-modulated imaging
JJ Field, KA Wernsing, SR Domingue, AM Allende Motz, KF DeLuca, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (24), 6605-6610, 2016
712016
Highly coherent light at 13 nm generated by use of quasi-phase-matched high-harmonic generation
X Zhang, AR Libertun, A Paul, E Gagnon, S Backus, IP Christov, ...
Optics letters 29 (12), 1357-1359, 2004
652004
Low temperature epitaxial silicon film growth using high vacuum electron‐cyclotron‐resonance plasma deposition
SJ DeBoer, VL Dalal, G Chumanov, R Bartels
Applied physics letters 66 (19), 2528-2530, 1995
631995
Complete polarization state control of ultrafast laser pulses with a single linear spatial light modulator
O Masihzadeh, P Schlup, RA Bartels
Optics express 15 (26), 18025-18032, 2007
622007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20