Παρακολούθηση
Luiz Augusto Toledo Machado
Luiz Augusto Toledo Machado
IFUSP-MPIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα if.usp.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global precipitation measurement: Methods, datasets and applications
FJ Tapiador, FJ Turk, W Petersen, AY Hou, E García-Ortega, ...
Atmospheric Research 104, 70-97, 2012
4972012
Contrasting convective regimes over the Amazon: Implications for cloud electrification
E Williams, D Rosenfeld, N Madden, J Gerlach, N Gears, L Atkinson, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 107 (D20), LBA 50-1-LBA 50-19, 2002
4732002
Life cycle variations of mesoscale convective systems over the Americas
LAT Machado, WB Rossow, RL Guedes, AW Walker
Monthly Weather Review 126 (6), 1630-1654, 1998
4211998
Substantial convection and precipitation enhancements by ultrafine aerosol particles
J Fan, D Rosenfeld, Y Zhang, SE Giangrande, Z Li, LAT Machado, ...
Science 359 (6374), 411-418, 2018
2992018
Introduction: observations and modeling of the Green Ocean Amazon (GoAmazon2014/5)
ST Martin, P Artaxo, LAT Machado, AO Manzi, RAF Souza, C Schumacher, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 16 (8), 4785-4797, 2016
2682016
Structural characteristics and radiative properties of tropical cloud clusters
LAT Machado, WB Rossow
Monthly Weather Review 121 (12), 3234-3260, 1993
2631993
Forecast and Tracking the Evolution of Cloud Clusters (ForTraCC) using satellite infrared imagery: Methodology and validation
DA Vila, LAT Machado, H Laurent, I Velasco
Weather and Forecasting 23 (2), 233-245, 2008
2272008
The convective boundary layer over pasture and forest in Amazonia
G Fisch, J Tota, LAT Machado, MAF Silva Dias, RF Da F. Lyra, CA Nobre, ...
Theoretical and Applied Climatology 78, 47-59, 2004
1942004
The impact of deforestation on cloud cover over the Amazon arc of deforestation
L Durieux, LAT Machado, H Laurent
Remote Sensing of Environment 86 (1), 132-140, 2003
1892003
Influência da precipitação na qualidade da água do Rio Purus
AEP Silva, CF Angelis, LAT Machado, AV Waichaman
Acta amazônica 38, 733-742, 2008
1782008
Impact of deforestation in the Amazon basin on cloud climatology
J Wang, FJF Chagnon, ER Williams, AK Betts, NO Renno, LAT Machado, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (10), 3670-3674, 2009
1712009
Seasonal and diurnal variability of convection over the Amazonia: A comparison of different vegetation types and large scale forcing
LAT Machado, H Laurent, N Dessay, I Miranda
Theoretical and Applied Climatology 78, 61-77, 2004
1332004
The convective system area expansion over Amazonia and its relationships with convective system life duration and high-level wind divergence
LAT Machado, H Laurent
Monthly weather review 132 (3), 714-725, 2004
1312004
Diurnal march of the convection observed during TRMM‐WETAMC/LBA
LAT Machado, H Laurent, AA Lima
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 107 (D20), LBA 31-1-LBA 31-15, 2002
1262002
Amazon boundary layer aerosol concentration sustained by vertical transport during rainfall
J Wang, R Krejci, S Giangrande, C Kuang, HMJ Barbosa, J Brito, ...
Nature 539 (7629), 416-419, 2016
1192016
The Green Ocean Amazon experiment (GoAmazon2014/5) observes pollution affecting gases, aerosols, clouds, and rainfall over the rain forest
ST Martin, P Artaxo, L Machado, AO Manzi, RAF Souza, C Schumacher, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 98 (5), 981-997, 2017
1162017
The CHUVA project: How does convection vary across Brazil?
LAT Machado, MAFS Dias, C Morales, G Fisch, D Vila, R Albrecht, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 95 (9), 1365-1380, 2014
1162014
Characteristics of the Amazonian mesoscale convective systems observed from satellite and radar during the WETAMC/LBA experiment
H Laurent, LAT Machado, CA Morales, L Durieux
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 107 (D20), LBA 21-1-LBA 21-17, 2002
1132002
Aerosol characteristics and particle production in the upper troposphere over the Amazon Basin
MO Andreae, A Afchine, R Albrecht, BA Holanda, P Artaxo, HMJ Barbosa, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 18 (2), 921-961, 2018
1092018
Influence of the frontal systems on the day-to-day convection variability over South America
JR Siqueira, LAT Machado
Journal of Climate 17 (9), 1754-1766, 2004
962004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20