Παρακολούθηση
Tzanakakis N. George
Tzanakakis N. George
Professor Emeritus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lead toxicity update. A brief review.
NC Papanikolaou, EG Hatzidaki, S Belivanis, GN Tzanakakis, ...
Medical science monitor 11 (10), RA329-RA336, 2005
8422005
Glycosaminoglycans: key players in cancer cell biology and treatment
N Afratis, C Gialeli, D Nikitovic, T Tsegenidis, E Karousou, AD Theocharis, ...
The FEBS journal 279 (7), 1177-1197, 2012
6092012
Proteoglycans in health and disease: novel roles for proteoglycans in malignancy and their pharmacological targeting
AD Theocharis, SS Skandalis, GN Tzanakakis, NK Karamanos
The FEBS journal 277 (19), 3904-3923, 2010
4812010
Anticancer and apoptosis‑inducing effects of quercetin in vitro and in vivo
M Hashemzaei, A Delarami Far, A Yari, RE Heravi, K Tabrizian, ...
Oncology reports 38 (2), 819-828, 2017
4582017
Cancer-associated stroke: pathophysiology, detection and management
E Dardiotis, AM Aloizou, S Markoula, V Siokas, K Tsarouhas, ...
International journal of oncology 54 (3), 779-796, 2019
2642019
Cross-talk between estradiol receptor and EGFR/IGF-IR signaling pathways in estrogen-responsive breast cancers: focus on the role and impact of proteoglycans
SS Skandalis, N Afratis, G Smirlaki, D Nikitovic, AD Theocharis, ...
Matrix Biology 35, 182-193, 2014
2452014
Human papilloma virus: Apprehending the link with carcinogenesis and unveiling new research avenues
D Boda, AO Docea, D Calina, MA Ilie, C Caruntu, S Zurac, M Neagu, ...
International journal of oncology 52 (3), 637-655, 2018
2112018
Occupational and environmental exposure to pesticides and cytokine pathways in chronic diseases
S Gangemi, E Gofita, C Costa, M Teodoro, G Briguglio, D Nikitovic, ...
International journal of molecular medicine 38 (4), 1012-1020, 2016
1862016
Lumican, a small leucine‐rich proteoglycan
D Nikitovic, P Katonis, A Tsatsakis, NK Karamanos, GN Tzanakakis
IUBMB life 60 (12), 818-823, 2008
1682008
The biology of small leucine-rich proteoglycans in bone pathophysiology
D Nikitovic, J Aggelidakis, MF Young, RV Iozzo, NK Karamanos, ...
Journal of Biological Chemistry 287 (41), 33926-33933, 2012
1522012
The impact of zoledronic acid therapy in survival of lung cancer patients with bone metastasis
K Zarogoulidis, E Boutsikou, P Zarogoulidis, E Eleftheriadou, ...
International journal of cancer 125 (7), 1705-1709, 2009
1522009
Role of receptor for hyaluronic acid-mediated motility (RHAMM) in low molecular weight hyaluronan (LMWHA)-mediated fibrosarcoma cell adhesion
K Kouvidi, A Berdiaki, D Nikitovic, P Katonis, N Afratis, VC Hascall, ...
Journal of Biological Chemistry 286 (44), 38509-38520, 2011
1472011
Ion-pair high-performance liquid chromatography for determining disaccharide composition in heparin and heparan sulphate
NK Karamanos, P Vanky, GN Tzanakakis, T Tsegenidis, A Hjerpe
Journal of Chromatography A 765 (2), 169-179, 1997
1471997
Anticarcinogenic activity of polyphenolic extracts from grape stems against breast, colon, renal and thyroid cancer cells
D Sahpazidou, GD Geromichalos, D Stagos, A Apostolou, ...
Toxicology letters 230 (2), 218-224, 2014
1462014
Inflammation and metabolism in cancer cell—mitochondria key player
M Neagu, C Constantin, ID Popescu, D Zipeto, G Tzanakakis, D Nikitovic, ...
Frontiers in Oncology 9, 348, 2019
1382019
Determination of hyaluronan and galactosaminoglycan disaccharides by high-performance capillary electrophoresis at the attomole level. Applications to analyses of tissue and …
NK Karamanos, S Axelsson, P Vanky, GN Tzanakakis, A Hjerpe
Journal of Chromatography A 696 (2), 295-305, 1995
1241995
Lumican affects tumor cell functions, tumor–ECM interactions, angiogenesis and inflammatory response
D Nikitovic, A Papoutsidakis, NK Karamanos, GN Tzanakakis
Matrix Biology 35, 206-214, 2014
1182014
The biological role of chondroitin sulfate in cancer and chondroitin-based anticancer agents
AP Asimakopoulou, AD Theocharis, GN Tzanakakis, NK Karamanos
In vivo 22 (3), 385-389, 2008
1172008
Cancer microenvironment and inflammation: role of hyaluronan
D Nikitovic, M Tzardi, A Berdiaki, A Tsatsakis, GN Tzanakakis
Frontiers in immunology 6, 169, 2015
1152015
Liver metastases with 10 human colon carcinoma cell lines in nude mice and association with carcinoembryonic antigen production
LM Tibbetts, CM Doremus, GN Tzanakakis, MP Vezeridis
Cancer 71 (2), 315-321, 1993
1071993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20