Παρακολούθηση
Hugo Huurdeman
Hugo Huurdeman
Assistant Professor, Open Universiteit
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uva.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Web archive search as research: Methodological and theoretical implications
A Ben-David, H Huurdeman
Alexandria 25 (1-2), 93-111, 2014
622014
Librarian Co-Authored Systematic Reviews are Associated with Lower Risk of Bias Compared to Systematic Reviews with Acknowledgement of Librarians or No Participation by Librarians
M Aamodt, H Huurdeman, H Strømme
Evidence Based Library and Information Practice 14 (4), 103-127, 2019
432019
Overview of the CLEF 2016 social book search lab
M Koolen, T Bogers, M Gäde, M Hall, I Hendrickx, H Huurdeman, J Kamps, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 7th …, 2016
392016
Information Security Issues in a Digital Library Environment: A Literature Review.
A ANDAY, E FRANCESE, HC HUURDEMAN, M YILMAZ, D ZENGENENE
Information World/Bilgi Dunyasi 13 (1), 2012
39*2012
From multistage information-seeking models to multistage search systems
HC Huurdeman, J Kamps
Proceedings of the 5th Information Interaction in Context Symposium, 145-154, 2014
382014
Active and passive utility of search interface features in different information seeking task stages
HC Huurdeman, ML Wilson, J Kamps
Proceedings of the 2016 ACM on Conference on Human Information Interaction …, 2016
352016
Overview of the sbs 2015 interactive track
M Gäde, MM Hall, H Huurdeman, J Kamps, M Koolen, M Skov, E Toms, ...
CEUR Workshop Proceedings, 2015
342015
Overview of the INEX 2014 interactive social book search track
M Hall, H Huurdeman, M Koolen, M Skov, D Walsh
CLEF, 2014
322014
Sprint methods for web archive research
HC Huurdeman, A Ben-David, T Sammar
Proceedings of the 5th Annual ACM Web Science Conference, 182-190, 2013
282013
Overview of the CLEF 2015 Social Book Search Lab
M Koolen, T Bogers, M Gäde, M Hall, H Huurdeman, J Kamps, M Skov, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction, 545-564, 2015
272015
Lost but not forgotten: finding pages on the unarchived web
HC Huurdeman, J Kamps, T Samar, AP de Vries, A Ben-David, ...
International Journal on Digital Libraries 16 (3-4), 247-265, 2015
262015
Overview of INEX 2014
P Bellot, T Bogers, S Geva, M Hall, H Huurdeman, J Kamps, G Kazai, ...
Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and …, 2014
252014
Information security issues in a digital library environment: A literature review
A Anday, E Francese, HC Huurdeman, M Yılmaz, D Zengenene
Bilgi Dünyası 13 (1), 117-137, 2012
242012
A Process Model of Scholarly Media Annotation
L Melgar, M Koolen, H Huurdeman, J Blom
Proceedings of the 2017 Conference on Conference Human Information …, 2017
202017
Clima Futura@ VU--communicating (unconvenient) science.
A Eliëns, MR van de Watering, HC Huurdeman, W Bhikharie, H Lemmers, ...
GAMEON, 125-129, 2007
192007
Comparing Topic Representations for Social Book Search
M Koolen, H Huurdeman, J Kamps
CLEF 2013 Evaluation Labs and Workshop Online Working Notes, 23-26, 2013
182013
Finding pages on the unarchived web
HC Huurdeman, A Ben-David, J Kamps, T Samar, AP de Vries
Proceedings of the 14th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries …, 2014
152014
Dynamic Compositions: Recombining Search User Interface Features for Supporting Complex Work Tasks
HC Huurdeman
CHIIR 2017 Second Workshop on Supporting Complex Search Tasks (SCST 2017), 21-24, 2017
142017
Report on the First Workshop on Supporting Complex Search Tasks
M Gäde, MM Hall, H Huurdeman, J Kamps, M Koolen, M Skove, E Toms, ...
ACM SIGIR Forum 49 (1), 50-56, 2015
142015
Using collaborative filtering in social book search
H Huurdeman, J Kamps, M Koolen, J Van Wees
INEX 2012 Workshop pre-proceedings, INEX Working Notes Series, 125-136, 2012
142012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20