Παρακολούθηση
James Johnson
James Johnson
Undergraduate Researcher, University of South Carolina
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα email.sc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental comparison of open source visual-inertial-based state estimation algorithms in the underwater domain
B Joshi, S Rahman, M Kalaitzakis, B Cain, J Johnson, M Xanthidis, ...
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
742019
Navigation in the presence of obstacles for an agile autonomous underwater vehicle
M Xanthidis, N Karapetyan, H Damron, S Rahman, J Johnson, ...
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 892-899, 2020
302020
Human Diver-Inspired Visual Navigation: Towards Coverage Path Planning of Shipwrecks
N Karapetyan, JV Johnson, I Rekleitis
Marine Technology Society Journal 55 (4), 24-32, 2021
132021
AquaVis: A Perception-Aware Autonomous Navigation Framework for Underwater Vehicles
M Xanthidis, M Kalaitzakis, N Karapetyan, J Johnson, N Vitzilaios, ...
2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2021
92021
Towards Multi-Robot Shipwreck Mapping
M Xanthidis, B Joshi, N Karapetyan, M Roznere, W Wang, J Johnson, ...
Advanced Marine Robotics Technical Committee Workshop on Active Perception …, 2021
32021
Towards Multi-Camera Active Perception of Underwater Structures
M Xanthidis, J Johnson, JM O’Kane, I Rekleitis
Proceedings of Advanced Marine Robotics Technical Committee Workshop on …, 2021
22021
Coverage path planning for mapping of underwater structures
N Karapetyan, JV Johnson, I Rekleitis
Global Oceans 2020: Singapore–US Gulf Coast, 1-6, 2020
22020
Integrating Optimized High-Speed Autonomous Control Systems
JV Johnson, A DeGennaro, K Gregson
Journal of the South Carolina Academy of Science 16 (2), 4, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8