Παρακολούθηση
Philip S. Yu
Philip S. Yu
Professor of Computer Science, University of Illinons at Chicago
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uic.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comprehensive survey on graph neural networks
Z Wu, S Pan, F Chen, G Long, C Zhang, SY Philip
IEEE transactions on neural networks and learning systems 32 (1), 4-24, 2020
84932020
Top 10 algorithms in data mining
X Wu, V Kumar, J Ross Quinlan, J Ghosh, Q Yang, H Motoda, ...
Knowledge and information systems 14, 1-37, 2008
76472008
Data mining: an overview from a database perspective
MS Chen, J Han, PS Yu
IEEE Transactions on Knowledge and data Engineering 8 (6), 866-883, 1996
39851996
A framework for clustering evolving data streams
CC Aggarwal, SY Philip, J Han, J Wang
Proceedings 2003 VLDB conference, 81-92, 2003
27132003
An effective hash-based algorithm for mining association rules
JS Park, MS Chen, PS Yu
Acm sigmod record 24 (2), 175-186, 1995
26591995
Privacy-preserving data publishing: A survey of recent developments
BCM Fung, K Wang, R Chen, PS Yu
ACM Computing Surveys (Csur) 42 (4), 1-53, 2010
23142010
Heterogeneous graph attention network
X Wang, H Ji, C Shi, B Wang, Y Ye, P Cui, PS Yu
The world wide web conference, 2022-2032, 2019
21242019
Pathsim: Meta path-based top-k similarity search in heterogeneous information networks
Y Sun, J Han, X Yan, PS Yu, T Wu
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (11), 992-1003, 2011
20762011
Transfer feature learning with joint distribution adaptation
M Long, J Wang, G Ding, J Sun, PS Yu
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2200-2207, 2013
20032013
Mining concept-drifting data streams using ensemble classifiers
H Wang, W Fan, PS Yu, J Han
Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2003
19562003
A survey on knowledge graphs: Representation, acquisition, and applications
S Ji, S Pan, E Cambria, P Marttinen, SY Philip
IEEE transactions on neural networks and learning systems 33 (2), 494-514, 2021
19152021
A holistic lexicon-based approach to opinion mining
X Ding, B Liu, PS Yu
Proceedings of the 2008 international conference on web search and data …, 2008
19142008
Outlier detection for high dimensional data
CC Aggarwal, PS Yu
Proceedings of the 2001 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2001
17642001
Fast algorithms for projected clustering
CC Aggarwal, JL Wolf, PS Yu, C Procopiuc, JS Park
ACM SIGMoD record 28 (2), 61-72, 1999
15121999
Privacy-preserving data mining: models and algorithms
CC Aggarwal, SY Philip
Springer-Verlag New York Inc, 2008
1449*2008
A new method to measure the semantic similarity of GO terms
JZ Wang, Z Du, R Payattakool, PS Yu, CF Chen
Bioinformatics 23 (10), 1274-1281, 2007
12912007
A survey of heterogeneous information network analysis
C Shi, Y Li, J Zhang, Y Sun, SY Philip
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 29 (1), 17-37, 2016
11142016
Joint deep modeling of users and items using reviews for recommendation
L Zheng, V Noroozi, PS Yu
Proceedings of the tenth ACM international conference on web search and data …, 2017
11002017
Dynamic load balancing on web-server systems
V Cardellini, M Colajanni, PS Yu
IEEE Internet computing 3 (3), 28-39, 1999
10861999
Heterogeneous information network embedding for recommendation
C Shi, B Hu, WX Zhao, SY Philip
IEEE transactions on knowledge and data engineering 31 (2), 357-370, 2018
10462018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20