Παρακολούθηση
Oana Albu
Oana Albu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cbs.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Organizational transparency: Conceptualizations, conditions, and consequences
OB Albu, M Flyverbom
Business & society 58 (2), 268-297, 2019
4412019
Hypertextuality and social media: A study of the constitutive and paradoxical implications of organizational Twitter use
OB Albu, M Etter
Management Communication Quarterly 30 (1), 5-31, 2016
1242016
Organizational transparency and sense-making: The case of Northern Rock
OB Albu, S Wehmeier
Journal of Public Relations Research 26 (2), 117-133, 2014
1202014
Activists in the dark: Social media algorithms and collective action in two social movement organizations
M Etter, OB Albu
Organization 28 (1), 68-91, 2021
942021
The politics of transnational accountability policies and the (re) construction of corruption: The case of Tunisia, Transparency International and the World Bank
J Murphy, OB Albu
Accounting Forum 42 (1), 32-46, 2018
542018
Transparency in organizing: A performative approach
OB Albu
Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS), 2014
242014
Digital technology and voice: How platforms shape institutional processes through visibilization
AA Gümüsay, M Raynard, O Albu, M Etter, T Roulet
Digital Transformation and Institutional Theory 83, 57-85, 2022
182022
Dis/ordering: The use of information and communication technologies by human rights civil society organizations
OB Albu
Dis/organization as Communication, 151-171, 2019
182019
‘Making a Difference’: The performative role of values in the constitution of organizations
O Brindusa Albu
M@ n@ gement, 858-883, 2018
152018
The perils of organizational transparency: Consistency, surveillance, and authority negotiations
OB Albu, L Ringel
Toward Permeable Boundaries of Organizations? 57, 227-256, 2018
122018
Categories and dimensions of organizational transparency
OB Albu, M Flyverbom
122013
Transparency
M Flyverbom, OB Albu
The international encyclopedia of organizational communication, 1-9, 2017
112017
Thrice-born and in-between? Exploring the Différance between “At-home” ethnography and ethnography abroad
OB Albu, J Costas
Journal of Organizational Ethnography 7 (2), 106-113, 2018
102018
How social media mashups enable and constrain online activism of civil society organizations
OB Albu, MA Etter
Handbook of communication for development and social change, 891-909, 2020
72020
Conducting research in difficult, dangerous, and/or vulnerable contexts: Messy narratives from the field
BL Peterson, OB Albu, K Foot, D Hutchins, J Qiu, CR Scott, M Stohl, ...
Management Communication Quarterly 36 (1), 174-204, 2022
62022
What is business anthropology?: An ethnographic study of an explorative workshop
OB Albu, F Larsen, H Sigurdarson, K Andersen, L Hansen
Journal of Business Anthropology, 2014
52014
Betwixt and between: Trends in transparency and secrecy research
OB Albu
Management Communication Quarterly 36 (2), 377-387, 2022
42022
Three sides of the same coin: Datafied transparency, biometric surveillance, and algorithmic governmentalities
OB Albu, HK Hansen
Critical Analysis L. 8, 9, 2021
42021
Managing visibilities: The shades and shadows of NGO work in repressive contexts
OB Albu
Management Communication Quarterly 37 (3), 659-685, 2023
22023
CCO in PracticeSpacing and Humanitarian Organizing
OB Albu, N Štumberger
The Routledge handbook of the communicative constitution of organization …, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20