Παρακολούθηση
Maria Eskevich
Maria Eskevich
CLARIN ERIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα clarin.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Trecvid 2016: Evaluating video search, video event detection, localization, and hyperlinking
G Awad, J Fiscus, D Joy, M Michel, A Smeaton, W Kraaij, M Eskevich, ...
TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID), 2016
1462016
The Search and Hyperlinking Task at MediaEval 2014.
M Eskevich, R Aly, DN Racca, R Ordelman, S Chen, GJF Jones
MediaEval, 2014
1072014
Trecvid 2017: evaluating ad-hoc and instance video search, events detection, video captioning, and hyperlinking
G Awad, A Butt, J Fiscus, D Joy, A Delgado, W Mcclinton, M Michel, ...
TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID), 2017
982017
Multimedia information seeking through search and hyperlinking
M Eskevich, GJF Jones, R Aly, RJF Ordelman, S Chen, D Nadeem, ...
Proceedings of the 3rd ACM conference on International conference on …, 2013
622013
Overview of MediaEval 2011 Rich Speech Retrieval Task and Genre Tagging Task.
MA Larson, M Eskevich, R Ordelman, C Kofler, S Schmiedeke, GJF Jones
MediaEval, 2011
602011
Blip10000: A social video dataset containing spug content for tagging and retrieval
S Schmiedeke, P Xu, I Ferrané, M Eskevich, C Kofler, MA Larson, ...
Proceedings of the 4th ACM Multimedia Systems Conference, 96-101, 2013
482013
100,000 podcasts: A spoken English document corpus
A Clifton, S Reddy, Y Yu, A Pappu, R Rezapour, H Bonab, M Eskevich, ...
Proceedings of the 28th International Conference on Computational …, 2020
312020
New metrics for meaningful evaluation of informally structured speech retrieval
M Eskevich, W Magdy, GJF Jones
European Conference on Information Retrieval, 170-181, 2012
312012
Adapting binary information retrieval evaluation metrics for segment-based retrieval tasks
R Aly, M Eskevich, R Ordelman, GJF Jones
arXiv preprint arXiv:1312.1913, 2013
242013
The community and the crowd: Multimedia benchmark dataset development
M Larson, M Soleymani, M Eskevich, P Serdyukov, R Ordelman, G Jones
IEEE multimedia 19 (03), 15-23, 2012
232012
Is all that glitters in machine translation quality estimation really gold?
Y Graham, T Baldwin, M Dowling, M Eskevich, T Lynn, L Tounsi
Proceedings of COLING 2016, the 26th International Conference on …, 2016
222016
SAVA at MediaEval 2015: Search and Anchoring in Video Archives.
M Eskevich, R Aly, R Ordelman, DN Racca, S Chen, GJF Jones
MediaEval, 2015
202015
Linking inside a video collection: What and how to measure?
R Aly, RJF Ordelman, M Eskevich, GJF Jones, S Chen
Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, 457-460, 2013
202013
Comparing retrieval effectiveness of alternative content segmentation methods for internet video search
M Eskevich, GJF Jones, C Wartena, M Larson, R Aly, T Verschoor, ...
2012 10th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2012
202012
Defining and evaluating video hyperlinking for navigating multimedia archives
RJF Ordelman, M Eskevich, R Aly, B Huet, G Jones
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 727-732, 2015
182015
Trec 2020 podcasts track overview
R Jones, B Carterette, A Clifton, M Eskevich, GJF Jones, J Karlgren, ...
arXiv preprint arXiv:2103.15953, 2021
112021
Overview of the TREC 2020 Podcasts Track
R Jones, B Carterette, A Clifton, M Eskevich, G Jones, J Karlgren, ...
The 29th Text Retrieval Conference (TREC 2020) notebook. NIST, 2020
112020
Exploring speech retrieval from meetings using the AMI corpus
M Eskevich, GJF Jones
Computer Speech & Language 28 (5), 1021-1044, 2014
112014
Multimodal video-to-video linking: turning to the crowd for insight and evaluation
M Eskevich, M Larson, R Aly, S Sabetghadam, GJF Jones, R Ordelman, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 280-292, 2017
102017
An investigation into feature effectiveness for multimedia hyperlinking
S Chen, M Eskevich, GJF Jones, NE O’Connor
International Conference on Multimedia Modeling, 251-262, 2014
82014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20