Παρακολούθηση
Elmina Kabouraki
Elmina Kabouraki
IESL-FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iesl.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Diffusion-assisted high-resolution direct femtosecond laser writing
I Sakellari, E Kabouraki, D Gray, V Purlys, C Fotakis, A Pikulin, N Bityurin, ...
ACS nano 6 (3), 2302-2311, 2012
2062012
Polymerization mechanisms initiated by spatio-temporally confined light
E Skliutas, M Lebedevaite, E Kabouraki, T Baldacchini, J Ostrauskaite, ...
Nanophotonics 10 (4), 1211-1242, 2021
912021
Redox multiphoton polymerization for 3D nanofabrication
E Kabouraki, AN Giakoumaki, P Danilevicius, D Gray, M Vamvakaki, ...
Nano letters 13 (8), 3831-3835, 2013
582013
Initiator‐free, multiphoton polymerization of gelatin methacrylamide
K Parkatzidis, E Kabouraki, A Selimis, M Kaliva, A Ranella, M Farsari, ...
Macromolecular Materials and Engineering 303 (12), 1800458, 2018
272018
Direct laser writing of microoptical structures using a Ge-containing hybrid material
M Malinauskas, A Gaidukevičiūtė, V Purlys, A Žukauskas, I Sakellari, ...
Metamaterials 5 (2-3), 135-140, 2011
242011
Microlenses fabricated by two‐photon laser polymerization for cell imaging with non‐linear excitation microscopy
M Marini, A Nardini, R Martínez Vázquez, C Conci, M Bouzin, M Collini, ...
Advanced Functional Materials 33 (39), 2213926, 2023
152023
Quantum dot based 3D printed woodpile photonic crystals tuned for the visible
I Sakellari, E Kabouraki, D Karanikolopoulos, S Droulias, M Farsari, ...
Nanoscale Advances 1 (9), 3413-3423, 2019
152019
High laser induced damage threshold photoresists for nano-imprint and 3D multi-photon lithography
E Kabouraki, V Melissinaki, A Yadav, A Melninkaitis, K Tourlouki, ...
Nanophotonics 10 (14), 3759-3768, 2021
102021
3D photonic nanostructures via diffusion-assisted direct fs laser writing
G Bickauskaite, M Manousidaki, K Terzaki, E Kambouraki, I Sakellari, ...
Advances in OptoElectronics 2012, 2012
102012
High-resolution 3D woodpile structures by direct fs laser writing
I Sakellari, E Kabouraki, D Gray, C Fotakis, A Pikulin, N Bityurin, ...
Nanophotonic Materials IX 8456, 79-88, 2012
42012
Photopolymerization mechanisms at a spatio-temporally ultra-confined light
E Skliutas, M Lebedevaite, E Kabouraki, T Baldacchini, J Ostrauskaite, ...
Preprints, 2020
32020
X-photon 3D lithography by fs-oscillators: wavelength-independent and photoinitiator-free
D Ladika, A Butkus, V Melissinaki, E Skliutas, E Kabouraki, S Juodkazis, ...
22023
Quantum dot based 3D photonic devices
I Sakellari, E Kabouraki, D Gray, M Vamvakaki, M Farsari
Advanced Fabrication Technologies for Micro/Nano Optics and Photonics X …, 2017
22017
Microlenses fabricated by two-photon laser polymerisation for intravital cell imaging with non-linear excitation microscopy
M Marini, A Nardini, RM Vázquez, C Conci, M Bouzin, M Collini, ...
bioRxiv, 2022.11. 17.516871, 2022
12022
A miniaturized chip for 3D optical imaging of tissue regeneration in vivo
C Conci, E Jacchetti, L Sironi, L Gentili, G Cerullo, R Martinez, ...
Biomedical Spectroscopy, Microscopy, and Imaging II 12144, 71-76, 2022
12022
Direct fs Laser Writing of 3D Nanostructures
E Kabouraki, K Terzaki, V Melissinaki, M Manousidaki, M Vamvakaki, ...
Progress in Nonlinear Nano-Optics, 137-154, 2014
12014
3D active photonic nanostructures
EA Kabouraki, I Sakellari, C Fotakis, M Vamvakaki, M Farsari
The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CM4_2, 2011
12011
Laser direct writing of efficient 3D TiO2 nano-photocatalysts
I Syngelakis, M Manousidaki, E Kabouraki, A Kyriakakis, G Kenanakis, ...
Journal of Applied Physics 134 (23), 2023
2023
Two-photon laser polymerized microlenses for non-linear excitation microscopy of biological samples
A Nardini, RM Vázquez, M Marini, C Conci, M Bouzin, M Collini, ...
Optical Methods for Inspection, Characterization, and Imaging of …, 2023
2023
Micro-Fabricated Optics for Multiphoton Microscopy
RM Vázquez, A Nardini, C Conci, E Jacchetti, M Marini, D Panzeri, ...
2023 23rd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-3, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20