Follow
Mariusz-Jan Radło
Mariusz-Jan Radło
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Głowna
Verified email at sgh.waw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Wyzwanie konkurencyjności: strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej
MJ Radło
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003
992003
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki
MJ Radło
Uwagi na temat definicji, czynników i miar, 2008
722008
Outward Foreign Direct Investments and Emerging Multinational Companies from Central and Eastern Europe. The Case of Visegrįd Countries
MJ Radlo, M Sass
Eastern European Economics 50 (2), 5-21, 2012
632012
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar
MJ Radło
Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście …, 2008
632008
Emerging multinationals and outward FDI development: The case of Poland
MJ Radlo
Eastern European Economics 50 (2), 59-84, 2012
472012
Outsourcing w praktyce
D Ciesielska, MJ Radło
Poltex, Warszawa, 2011
422011
Polska w pułapce średniego dochodu?: perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów
MJ Radło, D Ciesielska-Maciągowska
Difin, 2013
332013
Determinants of foreign direct investment and entry modes of Polish multinational enterprises: A new perspective on internationalization
O Kowalewski, MJ Radło
Communist and Post-Communist Studies 47 (3-4), 365-374, 2014
322014
Strategia lizbońska: konkluzje dla Polski
MJ Radło
Instytut Spraw Publicznych, 2002
282002
Offshoring i outsourcing
MJ Radło
Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza …, 2013
272013
Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD: ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności
W Bieńkowski, M Weresa, MJ Radło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2010
252010
Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski
D Ciesielska, MJ Radło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 31 (2), 5-13, 2014
242014
Offshoring i outsourcing: Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw
MJ Radło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2013
212013
Reaganomics goes global: what can the EU, Russia and other transition countries learn from the USA?
W Bieńkowski, JC Brada, MJ Radło
Palgrave Macmillan, 2006
182006
Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw
MJ Radło, D Ciesielska
Outsourcing Magazine 5, 2010
152010
Strategia lizbońska
MJ Radło
Konkluzje dla Polski. ISP, Ekspertyzy, Rekomendacje, Warszawa, 2002
152002
Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw
O Kowalewski, MJ Radło
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 44 (2), 177-192, 2013
142013
Strategia lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei
MJ Radło
Rzeczpospolita 29, 3, 2005
142005
Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?: w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej
W Bieńkowski, MJ Radło, W Czartoryski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
122010
Fuzje i przejęcia: kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji
J Korpus, D Ciesielska-Maciągowska, K Kalamat, K Kyrcz, S Łobejko, ...
PWN, 2019
112019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20