Παρακολούθηση
Charalampos Alexopoulos
Charalampos Alexopoulos
Assistant Professor, University of the Aegean, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A taxonomy of open government data research areas and topics
Y Charalabidis, C Alexopoulos, E Loukis
Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce 26 (1-2), 41-63, 2016
1562016
Designing a second generation of open data platforms: Integrating open data and social media
C Alexopoulos, A Zuiderwijk, Y Charapabidis, E Loukis, M Janssen
Electronic Government: 13th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2014 …, 2014
1062014
Evaluating second generation open government data infrastructures using value models
Y Charalabidis, E Loukis, C Alexopoulos
2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences, 2114-2126, 2014
952014
How Machine Learning is Changing e-Government
C Alexopoulos, Z Lachana, A Androutsopoulou, V Diamantopoulou, ...
Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of …, 2019
832019
The world of open data
Y Charalabidis, A Zuiderwijk, C Alexopoulos, M Janssen, J Höchtl, ...
Public Administration and Information Technology. Cham: Springer …, 2018
822018
Application of deep reinforcement learning in traffic signal control: An overview and impact of open traffic data
M Gregurić, M Vujić, C Alexopoulos, M Miletić
Applied Sciences 10 (11), 4011, 2020
802020
Benefits and obstacles of blockchain applications in e-government
C Alexopoulos, Y Charalabidis, A Androutsopoulou, MA Loutsaris, ...
762019
The three generations of electronic government: From service provision to open data and to policy analytics
Y Charalabidis, E Loukis, C Alexopoulos, Z Lachana
Electronic Government: 18th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2019 …, 2019
602019
Open data movement in Greece: a case study on open government data sources
C Alexopoulos, L Spiliotopoulou, Y Charalabidis
Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics, 279-286, 2013
582013
Analysing the characteristics of open government data sources in Greece
C Alexopoulos, E Loukis, S Mouzakitis, M Petychakis, Y Charalabidis
Journal of the Knowledge Economy 9, 721-753, 2018
502018
A taxonomy of smart cities initiatives
C Alexopoulos, GV Pereira, Y Charalabidis, L Madrid
Proceedings of the 12th international conference on theory and practice of …, 2019
422019
A Platform for Closing the Open Data Feedback Loop based on Web2. 0 functionality
C Alexopoulos, E Loukis, Y Charalabidis
JeDEM 6 (1): 62 68, 2014
422014
Towards value-creating and sustainable open data ecosystems: A comparative case study and a research agenda
B Van Loenen, A Zuiderwijk, G Vancau-Wenberghe, FJ Lopez-Pellicer, ...
JeDEM-eJournal of eDemocracy and Open Government 13 (2), 1-27, 2021
402021
Identifying the Different Generations of eGovernment-An Analysis Framework'
Z Lachana, C Alexopoulos, E Loukis, Y Charalabidis
12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2018), 2018
372018
Scientific foundations training and entrepreneurship activities in the domain of ICT-enabled governance
GV Pereira, Y Charalabidis, C Alexopoulos, F Mureddu, P Parycek, ...
Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital …, 2018
332018
Elements for the development of an open data marketplace
A Zuiderwijk, E Loukis, C Alexopoulos, M Janssen, K Jeffery
Conference for E-Democracy and Open Governement, 309-322, 2014
282014
A methodology for determining the value generation mechanism and the improvement priorities of open government data systems
C Alexopoulos, E Loukis, Y Charalabidis
Computer Science and Information Systems 13 (1), 237-258, 2016
202016
The multiple life cycles of open data creation and use
Y Charalabidis, A Zuiderwijk, C Alexopoulos, M Janssen, ...
The World of Open Data, 11-31, 2018
182018
The Evolving e-Governance Curriculum: A Worldwide mapping of Education Programs
D Sarantis, SB Dhaou, C Alexopoulos, A Ronzhyn, GV Pereira, ...
Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of …, 2019
172019
Tracking the Evolution of OGD Portals: A Maturity Model
C Alexopoulos, V Diamantopoulou, Y Charalabidis
12th International Conference on Electronic Government, 287-300, 2018
172018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20