Παρακολούθηση
Adrian Diaz
Adrian Diaz
Director Laboratorio de Arbovirus - Investigador Independiente CONICET y Profesor Adjunto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα conicet.gov.ar - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
West Nile virus in birds, Argentina.
LA Diaz, N Komar, A Visintin, MJ Dantur Juri, M Stein, R Lobo Allende, ...
Emerging Infectious Diseases 14 (4), 689-691, 2008
1342008
Genotype III Saint Louis encephalitis virus outbreak, Argentina, 2005
LA Diaz, V Ré, WR Almirón, A Farías, A Vázquez, MP Sanchez-Seco, ...
Emerging infectious diseases 12 (11), 1752, 2006
1082006
Human outbreak of St. Louis encephalitis detected in Argentina, 2005
LI Spinsanti, LA Díaz, N Glatstein, S Arselán, MA Morales, AA Farías, ...
Journal of Clinical Virology 42 (1), 27-33, 2008
832008
Reemergence of St. Louis Encephalitis Virus in the Americas
DJF Diaz A, Coffey LL, Burkett-Cadena N
Emerg Infect Dis 24 (12), 2150-2157, 2018
472018
Silent circulation of St. Louis encephalitis virus prior to an encephalitis outbreak in Córdoba, Argentina (2005)
LA Díaz, GA Llinás, A Vázquez, A Tenorio, MS Contigiani
PLoS Neglected Tropical Diseases 6 (1), e1489, 2012
442012
Intertwined arbovirus transmission activity: reassessing the transmission cycle paradigm
LA Diaz, FS Flores, A Quaglia, MS Contigiani
Frontiers in physiology 3 (1), 2013
352013
Ticks (Acari: Ixodidae) on wild birds in north-central Argentina
FS Flores, S Nava, G Batallán, LB Tauro, MS Contigiani, LA Diaz, ...
Ticks and tick-borne diseases 5 (6), 715-721, 2014
332014
Vigilancia del virus encefalitis de San Luis y mosquitos (Diptera: Culicidae) en la provincia de Córdoba, Argentina
LA Díaz, WR Almirón, FL Almeida, LI Spinsanti, MS Contigiani
Entomol Vect 10 (4), 551-566, 2003
312003
Transmission of endemic St Louis encephalitis virus strains by local Culex quinquefasciatus populations in Córdoba, Argentina
LA Diaz, FS Flores, M Beranek, ME Rivarola, WR Almirón, MS Contigiani
Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 107 (5 …, 2013
292013
Serological detection of St. Louis encephalitis virus and West Nile virus in equines from Santa Fe, Argentina
L Tauro, B Marino, LA Diaz, E Lucca, D Gallozo, L Spinsanti, M Contigiani
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 107, 553-556, 2012
272012
Comparison of Argentinean Saint Louis encephalitis virus non-epidemic and epidemic strain infections in an avian model
LA Diaz, NM Nemeth, RA Bowen, WR Almiron, MS Contigiani
PLoS neglected tropical diseases 5 (5), e1177, 2011
252011
Enzootic activity of pixuna and Rio Negro viruses (Venezuelan equine encephalitis complex) in a neotropical region of Argentina
MB Pisano, VE Ré, LA Díaz, A Farías, M Stein, MP Sanchez-Seco, ...
Vector-Borne and Zoonotic Diseases 10 (2), 199-201, 2010
252010
Vertical transmission of St. Louis encephalitis virus in Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) in Córdoba, Argentina
FS Flores, LA Diaz, GP Batallán, WR Almirón, MS Contigiani
Vector-Borne and Zoonotic Diseases 10 (10), 999-1002, 2010
242010
Reliable detection of St. Louis encephalitis virus by RT-nested PCR
V Ré, L Spinsanti, A Farías, A Díaz, A Vázquez, J Aguilar, A Tenorio, ...
Enfermedades infecciosas y microbiología clínica 26 (1), 10-15, 2008
242008
New records of mosquito species for Central and Cuyo regions in Argentina
AM Visintin, M Laurito, LA Diaz, GB Musicant, C Cano, R Ramírez, ...
Journal of the American Mosquito Control Association 25 (2), 208-209, 2009
232009
Infection by UNA virus (Alphavirus; Togaviridae) and risk factor analysis in black howler monkeys (Alouatta caraya) from Paraguay and Argentina
LA Díaz, M del Pilar Díaz, WR Almirón, MS Contigiani
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 101 (10 …, 2007
232007
Virus West Nile en Argentina: un agente infeccioso emergente que plantea nuevos desafíos
LA Díaz, A Quaglia, FS Flores, MS Contigiani
El hornero 26 (1), 5-28, 2011
222011
Exposure of Red Knots (Calidris canutus rufa) to select avian pathogens; Patagonia, Argentina
VL D’Amico, M Bertellotti, AJ Baker, LA Diaz
Journal of wildlife diseases 43 (4), 794-797, 2007
222007
New hosts for the mite Ornithonyssus bursa in Argentina
MA Santillán, JM Grande, MS Liébana, P Martínez, LA Diaz, ...
Medical and veterinary entomology 29 (4), 439-443, 2015
202015
Eared dove (Zenaida auriculata, Columbidae) as host for St. Louis encephalitis virus (Flaviviridae, Flavivirus)
LA Diaz, M Occelli, FL Almeida, WR Almirón, MS Contigiani
Vector-Borne and Zoonotic Diseases 8 (2), 277-282, 2008
192008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20