Παρακολούθηση
Michael R Benjamin
Michael R Benjamin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nested autonomy for unmanned marine vehicles with MOOS‐IvP
MR Benjamin, H Schmidt, PM Newman, JJ Leonard
Journal of Field Robotics 27 (6), 834-875, 2010
2532010
Navigation of unmanned marine vehicles in accordance with the rules of the road
MR Benjamin, JA Curcio, JJ Leonard, PM Newman
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
1632006
Duckietown: an open, inexpensive and flexible platform for autonomy education and research
L Paull, J Tani, H Ahn, J Alonso-Mora, L Carlone, M Cap, YF Chen, ...
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1497-1504, 2017
1562017
A method for protocol‐based collision avoidance between autonomous marine surface craft
MR Benjamin, JJ Leonard, JA Curcio, PM Newman
Journal of Field Robotics 23 (5), 333-346, 2006
1412006
COLREGS-based navigation of autonomous marine vehicles
MR Benjamin, JA Curcio
2004 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicles (IEEE Cat. No. 04CH37578), 32-39, 2004
1052004
Autonomous underwater vehicles: trends and transformations
TB Curtin, DM Crimmins, J Curcio, M Benjamin, C Roper
Marine Technology Society Journal 39 (3), 2005
1032005
An overview of moos-ivp and a brief users guide to the ivp helm autonomy software
MR Benjamin, JJ Leonard, H Schmidt, PM Newman
852009
Interval programming: A multi-objective optimization model for autonomous vehicle control
MR Benjamin
Brown University, 2002
772002
Quantifying protocol evaluation for autonomous collision avoidance
K Woerner, MR Benjamin, M Novitzky, JJ Leonard
Autonomous Robots 43 (4), 967-991, 2019
602019
Adaptive control of heterogeneous marine sensor platforms in an autonomous sensor network
DP Eickstedt, MR Benjamin, H Schmidt, JJ Leonard
2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2006
542006
Autonomous cooperation of heterogeneous platforms for sea-based search tasks
AJ Shafer, MR Benjamin, JJ Leonard, J Curcio
OCEANS 2008, 1-10, 2008
512008
The interval programming model for multi-objective decision making
MR Benjamin
502004
Autonomous control of an autonomous underwater vehicle towing a vector sensor array
MR Benjamin, D Battle, D Eickstedt, H Schmidt, A Balasuriya
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
482007
Cooperative target tracking in a distributed autonomous sensor network
DP Eickstedt, MR Benjamin
OCEANS 2006, 1-6, 2006
402006
An Overview of MOOS-IvP and a Users Guide to the IvP Helm-Release 13.2
MR Benjamin, H Schmidt, PM Newman, JJ Leonard
Department Mechanical Engineering Computer Science and Artificial …, 2013
39*2013
Behavior based adaptive control for autonomous oceanographic sampling
DP Eickstedt, MR Benjamin, D Wang, J Curcio, H Schmidt
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
342007
Multi-objective optimization of sensor quality with efficient marine vehicle task execution
M Benjamin, M Grund, P Newman
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
322006
Multi-objective autonomous vehicle navigation in the presence of cooperative and adversarial moving contacts
MR Benjamin
OCEANS'02 MTS/IEEE 3, 1878-1885, 2002
232002
A tour of moos-ivp autonomy software modules
MR Benjamin, JJ Leonard, H Schmidt, PM Newman
212009
Collision avoidance road test for COLREGS-constrained autonomous vehicles
KL Woerner, MR Benjamin, M Novitzky, JJ Leonard
OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey, 1-6, 2016
202016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20