Παρακολούθηση
Damien Doligez
Damien Doligez
Chargé de recherches, Inria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A concurrent, generational garbage collector for a multithreaded implementation of ML
D Doligez, X Leroy
Proceedings of the 20th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1993
2941993
The OCaml system release 4.13: Documentation and user's manual
X Leroy, D Doligez, A Frisch, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
Inria, 2021
212*2021
Portable, unobtrusive garbage collection for multiprocessor systems
D Doligez, G Gonthier
Proceedings of the 21st ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1994
2091994
The Objective Caml System, release 3. 08
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rmy, J Vouillon
2082004
The objective caml system
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
Software and documentation available at http://caml. inria. fr, 1996
1701996
Zenon: An extensible automated theorem prover producing checkable proofs
R Bonichon, D Delahaye, D Doligez
International Conference on Logic for Programming Artificial Intelligence …, 2007
1542007
TLA +  Proofs
D Cousineau, D Doligez, L Lamport, S Merz, D Ricketts, H Vanzetto
International Symposium on Formal Methods, 147-154, 2012
972012
Verifying safety properties with the TLA+ proof system
K Chaudhuri, D Doligez, L Lamport, S Merz
International Joint Conference on Automated Reasoning, 142-148, 2010
952010
The objective caml system release 3.11
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
Documentation and user’s manual. INRIA, 2008
93*2008
A foundation for flow-based program matching: using temporal logic and model checking
J Brunel, D Doligez, RR Hansen, JL Lawall, G Muller
Proceedings of the 36th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2009
862009
The Objective Caml system–Documentation and user’s manual
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
812002
The Objective Caml system release 2.02 Documentation and user’s manual
X Leroy, D Rémy, J Vouillon, D Doligez
541999
The Objective Caml system, documentation and user’s manual (release 3.06)
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
INRIA, Rocquencourt, France, Tech. Rep 19, 2002
532002
The Objective Caml system. Software and documentation available on the Web
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, J Vouillon, D Rémy
511996
A TLA+ proof system
KC Chaudhuri, D Doligez, L Lamport, S Merz
arXiv preprint arXiv:0811.1914, 2008
502008
Zenon Modulo: When Achilles Outruns the Tortoise Using Deduction Modulo
D Delahaye, D Doligez, F Gilbert, P Halmagrand, O Hermant
International Conference on Logic for Programming Artificial Intelligence …, 2013
482013
The TLA +  Proof System: Building a Heterogeneous Verification Platform
K Chaudhuri, D Doligez, L Lamport, S Merz
International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing, 44-44, 2010
432010
The Objective Caml system release 3.09: Documentation and user’s manual, 2005
X Leroy, D Doligez, J Garrigue, D Rémy, J Vouillon
36
Spatial scale of local breeding habitat quality and adjustment of breeding decisions
B Doligez, A Berthouly, D Doligez, M Tanner, V Saladin, D Bonfils, ...
Ecology 89 (5), 1436-1444, 2008
332008
Automated Deduction in the B Set Theory using Typed Proof Search and Deduction Modulo.
G Bury, D Delahaye, D Doligez, P Halmagrand, O Hermant
LPAR (short papers), 42-58, 2015
222015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20