Παρακολούθηση
Péter Horváth
Péter Horváth
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ga.sze.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The effects of preconditioning on the oxidative stress in small-bowel autotransplantation
A Ferencz, Z Szántó, B Borsiczky, K Kiss, K Kalmár-Nagy, J Szeberényi, ...
Surgery 132 (5), 877-884, 2002
822002
Correlation of ZnO thin film surface properties with conductivity
IV Tudose, P Horvath, M Suchea, S Christoulakis, T Kitsopoulos, ...
Applied Physics A 89, 57-61, 2007
612007
PDP1, a novel Drosophila PAR domain bZIP transcription factor expressed in developing mesoderm, endoderm and ectoderm, is a transcriptional regulator of …
SC Lin, MH Lin, P Horváth, KL Reddy, RV Storti
Development 124 (22), 4685-4696, 1997
611997
Genetic flexibility of regulatory networks
A Hunziker, C Tuboly, P Horváth, S Krishna, S Semsey
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (29), 12998-13003, 2010
572010
Structural characterization of ZnO thin films deposited by dc magnetron sputtering
G Kiriakidis, M Suchea, S Christoulakis, P Horvath, T Kitsopoulos, ...
Thin Solid Films 515 (24), 8577-8581, 2007
482007
Varying fitness cost associated with resistance to fluoroquinolones governs clonal dynamic of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
A Horváth, O Dobay, S Kardos, Á Ghidán, Á Tóth, J Pászti, E Ungvári, ...
European journal of clinical microbiology & infectious diseases 31, 2029-2036, 2012
382012
A mantle-derived origin for Mauritian trachytes
L Ashwal, T Torsvik, P Horváth, C Harris, S Webb, S Werner, F Corfu
Journal of Petrology 57 (9), 1645-1676, 2016
312016
The Nhlangano gneiss dome in south-west Swaziland–a record of crustal destabilization of the eastern Kaapvaal craton in the Neoarchaean
A Hofmann, A Kröner, H Xie, E Hegner, G Belyanin, J Kramers, R Bolhar, ...
Precambrian Research 258, 109-132, 2015
302015
The merensky cyclic unit, bushveld complex, South Africa: Reality or myth?
EJ Hunt, R Latypov, P Horvath
Minerals 8 (4), 144, 2018
262018
Assessment of peak homogeneity in HPLC by computer-aided photodiode array detection
JGD Marr, P Horvath, BJ Clark, AF Fell
Anal. proc 25, 254, 1986
261986
Timing of gene transcription in the galactose utilization system of Escherichia coli
P Horváth, A Hunziker, J Erdőssy, S Krishna, S Semsey
Journal of biological chemistry 285 (49), 38062-38068, 2010
192010
Dominant negative autoregulation limits steady-state repression levels in gene networks
S Semsey, S Krishna, J Erdossy, P Horváth, L Orosz, K Sneppen, S Adhya
Journal of bacteriology 191 (14), 4487-4491, 2009
192009
Minkowski’s inequality and sums of squares
P Frenkel, P Horváth
Open Mathematics 12 (3), 510-516, 2014
182014
Possible predictors of histopathological response to neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer
R Farkas, E Pozsgai, AV Schally, A Szigeti, E Szigeti, Z Laszlo, A Papp, ...
Journal of cancer research and clinical oncology 138, 387-395, 2012
182012
Nanomechanical properties of ion‐implanted Si
PM Nagy, D Aranyi, P Horvath, G Pető, E Kalman
Surface and Interface Analysis: An International Journal devoted to the …, 2008
182008
Esophagus reconstruction with free jejunal transfer
G Pavlovics, L Cseke, A Papp, G Tizedes, BA Tabar, PO Horvath
Microsurgery: Official Journal of the International Microsurgical Society …, 2006
182006
Nappe position of the Transdanubian Range Unit (‘Bakony’) based on new structural and geochronological data from NE Slovenia
L Fodor, B Koroknai, K Balogh, I Dunkl, P Horváth
Földtani Közlöny 133, 535-546, 2003
182003
Nanoindentation investigation of carbon nanotube–polymer composites
PM Nagy, D Aranyi, P Horváth, P Pötschke, S Pegel, E Kálmán
Internet Electronic Journal of Molecular Design 5, 135-143, 2006
172006
The Great Falls Tectonic Zone after the assembly of Laurentia: evidence for long-term tectonic stability from xenolith apatite
GJ O'Sullivan, Y Thakurdin, R Bolhar, P Horváth, BC Hoare, KD Collerson
Lithos 384, 105977, 2021
162021
The results of Lichtenstein operation for groin hernias--prospective multicenter study
Z Csontos, M Kassai, L Lukács, J Baracs, PO Horváth, G Wéber
Magyar Sebeszet 58 (4), 219-224, 2005
162005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20