Παρακολούθηση
Chris Vanags
Chris Vanags
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A visual programming environment for learning distributed programming
B Broll, A Lédeczi, P Volgyesi, J Sallai, M Maroti, A Carrillo, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGCSE technical symposium on computer science …, 2017
922017
The dynamic penetrometer for assessment of soil mechanical resistance
C Vanags, B Minasny, AB McBratney
Proceedings of the 3rd Australian New Zealand Soils Conference, 5-9, 2004
642004
Arteries of Empire: An operational study of transport and communication in Angkorian Southeast Asia (9th to 15th centuries CE)
M Hendrickson
University of Sydney., 2007
442007
A visual programming environment for introducing distributed computing to secondary education
B Broll, Á Lédeczi, H Zare, DN Do, J Sallai, P Völgyesi, M Maróti, L Brown, ...
Journal of Parallel and Distributed Computing 118, 189-200, 2018
292018
The school for science and math at Vanderbilt: An innovative research-based program for high school students
A Eeds, C Vanags, J Creamer, M Loveless, A Dixon, H Sperling, ...
CBE—Life Sciences Education 13 (2), 297-310, 2014
242014
Bermudagrass sod growth and metal uptake in coal combustion by‐product‐amended media
MJ Schlossberg, CP Vanags, WP Miller
Journal of environmental quality 33 (2), 740-748, 2004
122004
Deep drainage–so what?
DM Silburn, RW Vervoort, N Schick
Part A. In ‘Report on the 2nd Northern Murray-Darling Water Balance Workshop …, 2003
112003
Introducing parallel and distributed computing to K12
B Broll, A Lédeczi, P Volgyesi, J Sallai, M Maróti, C Vanags
2017 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium …, 2017
42017
A geophysical and hydrological investigation of palaeochannels in northern New South Wales
CP Vanags
University of Sydney, 2007
42007
Understanding Data Science Instruction in Multiple STEM Domains
C Snyder
2021 ASEE Virtual Annual Conference Content Access., 2021
22021
A modular approach for integrating data science concepts into multiple undergraduate STEM+ C courses
MY Naseri, C Snyder, B Mcloughlin, S Bhandari, N Aryal, G Biswas, ...
2022 American Society Engineering Education Annual Meeting, June 26-29 2022 …, 2022
12022
Hydrological and water-use efficiency implications of geomorphological stratification in palæochannels in the Northern Murray–Darling Basin
CP Vanags, RW Vervoort
Crop and Pasture Science 64 (12), 1182-1194, 2013
12013
US Urban and Suburban Yardscaping: From Conventional to Regenerative
Z Tzankova, C Vanags
The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures, 2111-2125, 2023
2023
A modular approach for integrating data science concepts into multiple undergraduate STEM+ C courses
B McLoughlin, S Bhandari, E Henrick, E Hotchkiss, M Jha, S Jiang, E Kern, ...
2022 ASEE Annual Conference & Exposition, 2022
2022
Identification and Analysis of Hydrocarbon Plume at Tennessee State University Agricultural Research Farm
H Quick, J Oster, T Byl, C Vanags, C de Wet
AGU Fall Meeting Abstracts 2021, H12H-08, 2021
2021
Earth Horizons: Addressing the Lack of Diversity in the Geosciences through a TSU-Vanderbilt Partnership
JL Oster, LL Claiborne, T Byl, NP Kelley, CP Vanags, J de Koff, ...
AGU Fall Meeting 2020, 2020
2020
Earth Horizons: Addressing the Lack of Diversity in the Geosciences through a TSU-Vanderbilt Partnership
D Young, JL Oster, LL Claiborne, T Byl, NP Kelley, CP Vanags, J de Koff, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2020, ED016-02, 2020
2020
EARTH, ENVIRONMENT AND HUMAN INTERACTIONS IN TENNESSEE: INSIGHTS FROM A MULTI-INSTITUTIONAL FIELD COURSE EXPERIENCE
R Blackwell, A Bryant, A Daniels, D Lawson, N Morton, S Nelson, ...
Joint 69th Annual Southeastern/55th Annual Northeastern Section Meeting-2020, 2020
2020
EARTH HORIZONS: A TSU-VU PARTNERSHIP TO BROADEN PARTICIPATION IN GEOSCIENCES
LL Claiborne, JL Oster, TD Byl, CP Vanags, NP Kelley, SL Goodbred, ...
Joint 69th Annual Southeastern/55th Annual Northeastern Section Meeting-2020, 2020
2020
EARTH HORIZONS: A TSU-VANDERBILT PARTNERSHIP BUILDING A PATHWAY TO BROADEN PARTICIPATION OF UNDERREPRESENTED GROUPS IN GRADUATE SCHOOL AND THE GEOSCIENCE WORKFORCE
LL Claiborne, JL Oster, TD Byl, CP Vanags, NP Kelley, JP de Koff, ...
GSA Annual Meeting in Indianapolis, Indiana, USA-2018, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20