Παρακολούθηση
Adrian Leyland
Adrian Leyland
Department of Materials Science & Engineering, University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Plasma electrolysis for surface engineering
AL Yerokhin, X Nie, A Leyland, A Matthews, SJ Dowey
Surface and coatings technology 122 (2-3), 73-93, 1999
35941999
On the significance of the H/E ratio in wear control: a nanocomposite coating approach to optimised tribological behaviour
A Leyland, A Matthews
Wear 246 (1-2), 1-11, 2000
25582000
An electrochemical impedance spectroscopy study of the corrosion behaviour of PVD coated steels in 0.5 N NaCl aqueous solution: Part I.: Establishment of equivalent circuits …
C Liu, Q Bi, A Leyland, A Matthews
Corrosion Science 45 (6), 1243-1256, 2003
819*2003
Characterisation of oxide films produced by plasma electrolytic oxidation of a Ti–6Al–4V alloy
AL Yerokhin, X Nie, A Leyland, A Matthews
Surface and Coatings Technology 130 (2-3), 195-206, 2000
7822000
Discharge characterization in plasma electrolytic oxidation of aluminium
AL Yerokhin, LO Snizhko, NL Gurevina, A Leyland, A Pilkington, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 36 (17), 2110, 2003
6072003
Abrasive wear/corrosion properties and TEM analysis of Al2O3 coatings fabricated using plasma electrolysis
X Nie, EI Meletis, JC Jiang, A Leyland, AL Yerokhin, A Matthews
Surface and Coatings Technology 149 (2-3), 245-251, 2002
5532002
Deposition of layered bioceramic hydroxyapatite/TiO2 coatings on titanium alloys using a hybrid technique of micro-arc oxidation and electrophoresis
X Nie, A Leyland, A Matthews
Surface and coatings technology 125 (1-3), 407-414, 2000
5422000
Anodic processes in plasma electrolytic oxidation of aluminium in alkaline solutions
LO Snizhko, AL Yerokhin, A Pilkington, NL Gurevina, DO Misnyankin, ...
Electrochimica Acta 49 (13), 2085-2095, 2004
4882004
Design criteria for wear-resistant nanostructured and glassy-metal coatings
A Leyland, A Matthews
Surface and Coatings Technology 177, 317-324, 2004
4482004
Evaluation of PVD nitride coatings, using impact, scratch and Rockwell-C adhesion tests
W Heinke, A Leyland, A Matthews, G Berg, C Friedrich, E Broszeit
Thin solid films 270 (1-2), 431-438, 1995
3991995
Thickness effects on the mechanical properties of micro-arc discharge oxide coatings on aluminium alloys
X Nie, A Leyland, HW Song, AL Yerokhin, SJ Dowey, A Matthews
Surface and coatings technology 116, 1055-1060, 1999
3901999
Oxide ceramic coatings on aluminium alloys produced by a pulsed bipolar plasma electrolytic oxidation process
AL Yerokhin, A Shatrov, V Samsonov, P Shashkov, A Pilkington, ...
Surface and Coatings Technology 199 (2-3), 150-157, 2005
3682005
Kinetic aspects of aluminium titanate layer formation on titanium alloys by plasma electrolytic oxidation
AL Yerokhin, A Leyland, A Matthews
Applied surface science 200 (1-4), 172-184, 2002
3492002
The use of scratch adhesion testing for the determination of interfacial adhesion: The importance of frictional drag
SJ Bull, DS Rickerby, A Matthews, A Leyland, AR Pace, J Valli
Surface and Coatings technology 36 (1-2), 503-517, 1988
3441988
Corrosion resistance of multi-layered plasma-assisted physical vapour deposition TiN and CrN coatings
C Liu, A Leyland, Q Bi, A Matthews
Surface and Coatings Technology 141 (2-3), 164-173, 2001
2562001
Structure, mechanical and tribological properties of nitrogen-containing chromium coatings prepared by reactive magnetron sputtering
C Rebholz, H Ziegele, A Leyland, A Matthews
Surface and Coatings technology 115 (2-3), 222-229, 1999
2491999
Fatigue properties of Keronite® coatings on a magnesium alloy
AL Yerokhin, A Shatrov, V Samsonov, P Shashkov, A Leyland, ...
Surface and Coatings Technology 182 (1), 78-84, 2004
2362004
Treatment of metal components
JCAB Wilson, EAF Spain, J Housden, A Matthews, A Leyland
US Patent 8,728,252, 2014
2232014
Low temperature plasma diffusion treatment of stainless steels for improved wear resistance
A Leyland, DB Lewis, PR Stevensom, A Matthews
Surface and Coatings Technology 62 (1-3), 608-617, 1993
2161993
Corrosion performance of some titanium-based hard coatings
B Matthes, E Broszeit, J Aromaa, H Ronkainen, SP Hannula, A Leyland, ...
Surface and Coatings Technology 49 (1-3), 489-495, 1991
2071991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20