Παρακολούθηση
Nicola Leone
Nicola Leone
University of Calabria, Professor of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unical.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The DLV system for knowledge representation and reasoning
N Leone, G Pfeifer, W Faber, T Eiter, G Gottlob, S Perri, F Scarcello
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 7 (3), 499-562, 2006
15802006
Hypertree decompositions and tractable queries
G Gottlob, N Leone, F Scarcello
Proceedings of the eighteenth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 1999
5791999
Probview: A flexible probabilistic database system
LVS Lakshmanan, N Leone, R Ross, VS Subrahmanian
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 22 (3), 419-469, 1997
4681997
A comparison of structural CSP decomposition methods
G Gottlob, N Leone, F Scarcello
Artificial Intelligence 124 (2), 243-282, 2000
4372000
Recursive aggregates in disjunctive logic programs: Semantics and complexity
W Faber, N Leone, G Pfeifer
Logics in Artificial Intelligence: 9th European Conference, JELIA 2004 …, 2004
2992004
Semantics and complexity of recursive aggregates in answer set programming
W Faber, G Pfeifer, N Leone
Artificial Intelligence 175 (1), 278-298, 2011
2842011
Applications of answer set programming
E Erdem, M Gelfond, N Leone
AI Magazine 37 (3), 53-68, 2016
2812016
The complexity of acyclic conjunctive queries
G Gottlob, N Leone, F Scarcello
Journal of the ACM (JACM) 48 (3), 431-498, 2001
2802001
A logic programming approach to knowledge-state planning, II: The DLVK system
T Eiter, W Faber, N Leone, G Pfeifer, A Polleres
Artificial Intelligence 144 (1-2), 157-211, 2003
269*2003
Logic programming and knowledge representation—the A-Prolog perspective
M Gelfond, N Leone
Artificial Intelligence 138 (1-2), 3-38, 2002
2692002
The KR system dlv: Progress report, comparisons and benchmarks
T Eiter, N Leone, C Mateis, G Pfeifer, F Scarcello
KR 98, 406-417, 1998
2671998
Disjunctive stable models: Unfounded sets, fixpoint semantics, and computation
N Leone, P Rullo, F Scarcello
Information and computation 135 (2), 69-112, 1997
2661997
A deductive system for non-monotonic reasoning
T Eiter, N Leone, C Mateis, G Pfeifer, F Scarcello
Logic Programming And Nonmonotonic Reasoning: 4th International Conference …, 1997
2581997
Declarative problem-solving using the DLV system
T Eiter, W Faber, N Leone, G Pfeifer
Logic-based artificial intelligence, 79-103, 2000
2502000
Enhancing disjunctive datalog by constraints
F Buccafurri, N Leone, P Rullo
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 12 (5), 845-860, 2000
2402000
Robbers, marshals, and guards: game theoretic and logical characterizations of hypertree width
G Gottlob, N Leone, F Scarcello
Proceedings of the twentieth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 2001
1972001
ASP-Core-2 input language format
F Calimeri, W Faber, M Gebser, G Ianni, R Kaminski, T Krennwallner, ...
Theory and Practice of Logic Programming 20 (2), 294-309, 2020
1772020
Abduction from logic programs: Semantics and complexity
T Eiter, G Gottlob, N Leone
Theoretical computer science 189 (1-2), 129-177, 1997
1741997
ASP-Core-2: Input language format
F Calimeri, W Faber, M Gebser, G Ianni, R Kaminski, T Krennwallner, ...
ASP Standardization Working Group, 2012
1702012
Computable functions in ASP: Theory and implementation
F Calimeri, S Cozza, G Ianni, N Leone
Logic Programming: 24th International Conference, ICLP 2008 Udine, Italy …, 2008
1532008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20