Παρακολούθηση
Gerard Cohen
Gerard Cohen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enst.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Covering codes
G Cohen, I Honkala, S Litsyn, A Lobstein
Elsevier, 1997
8641997
Comparable efficacy and safety profiles of once-per-cycle pegfilgrastim and daily injection filgrastim inchemotherapy-induced neutropenia: a multicenterdose-finding study in …
FA Holmes, SE Jones, J O’shaughnessy, S Vukelja, T George, M Savin, ...
Annals of Oncology 13 (6), 903-909, 2002
3572002
Covering radius---Survey and recent results
G Cohen, M Karpovsky, H Mattson, J Schatz
IEEE Transactions on Information Theory 31 (3), 328-343, 1985
3271985
Further results on the covering radius of codes
G Cohen, A Lobstein, N Sloane
IEEE Transactions on Information Theory 32 (5), 680-694, 1986
1811986
Optimal iris fuzzy sketches
J Bringer, H Chabanne, G Cohen, B Kindarji, G Zémor
2007 First IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications …, 2007
1502007
Theoretical and practical boundaries of binary secure sketches
J Bringer, H Chabanne, G Cohen, B Kindarji, G Zemor
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 3 (4), 673-683, 2008
1472008
Coding with permutations
IF Blake, G Cohen, M Deza
Information and Control 43 (1), 1-19, 1979
1201979
A hypergraph approach to the identifying parent property: the case of multiple parents
A Barg, G Cohen, S Encheva, G Kabatiansky, G Zémor
SIAM Journal on Discrete Mathematics 14 (3), 423-431, 2001
1142001
Linear binary code for write-once memories (corresp.)
G Cohen, P Godlewski, F Merkx
IEEE Transactions on Information Theory 32 (5), 697-700, 1986
1131986
Rabeprazole, 20 mg once daily or 10 mg twice daily, is equivalent to omeprazole, 20 mg once daily, in the healing of erosive gastrooesophageal reflux disease
JC Delchier, G Cohen, TJ Humphries
Scandinavian Journal of Gastroenterology 35 (12), 1245-1250, 2000
882000
Intersecting codes and independent families
GD Cohen, G Zémor
IEEE Transactions on Information Theory 40 (6), 1872-1881, 1994
871994
Improved identifying codes for the grid
G Cohen, S Gravier, I Honkala, A Lobstein, M Mollard, C Payan, G Zémor
Electronic Journal of Combinatorics 6 (1), R19, 1999
811999
On binary constructions of quantum codes
G Cohen, S Encheva, S Litsyn
IEEE Transactions on Information Theory 45 (7), 2495-2498, 1999
801999
On identifying codes.
GD Cohen, IS Honkala, A Lobstein, G Zémor
Codes and Association Schemes, 97-109, 1999
791999
Error-correcting WOM-codes
G Zemor, GD Cohen
IEEE Transactions on Information Theory 37 (3), 730-734, 1991
741991
A nonconstructive upper bound on covering radius
G Cohen
IEEE Transactions on Information Theory 29 (3), 352-353, 1983
701983
On codes identifying vertices in the two-dimensional square lattice with diagonals
GD Cohen, L Honkala, A Lobstein
IEEE Transactions on Computers 50 (2), 174-176, 2001
692001
Covering Radius 1985–1994
GD Cohen, SN Litsyn, AC Lobstein, HF Mattson Jr
Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 8 (3), 173-239, 1997
691997
Linear intersecting codes
G Cohen, A Lempel
Discrete Mathematics 56 (1), 35-43, 1985
641985
Bounds for codes identifying vertices in the hexagonal grid
GD Cohen, I Honkala, A Lobstein, G Zémor
SIAM Journal on Discrete Mathematics 13 (4), 492-504, 2000
622000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20